นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3855
ความเห็น: 0

การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ

ประเมินผลสำฤทธิ์ หรือผลของข้อตกลง (TOR) + พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
 หลังจากที่ระบบแท่งของสถาบันอุดมศึกษา ออกมาเรียบร้อยแล้ว กพอ. ก็ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง กจ. ม.อ. ได้นำขึ้นเว็บ http://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R003.pdf และหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงิน ดังเว็บhttp://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R004.pdf ที่ทุกท่านควรศึกษาไว้ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก็ไม่แตกต่างมากนักกับที่ ม.อ. เราเคยปฏิบัติมาในด้านกระบวนการ คือ

 

- รอบการประเมิน 2 ครั้งต่อไป เหมือนเดิม

 

- ประเมินผลสำฤทธิ์ หรือผลของข้อตกลง (TOR) + พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยส่วนแรก ไม่น้อยกว่า 70 % และส่วนที่สองไม่เกิน 30% โดยต้องมีทั้งสองส่วน

 

- การประเมินแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ ดีเด่น (90-100%) ดีมาก (80-89%) ดี (70-79%) พอใช้ (60-69%) และต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60%) ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ซี่งตรงนี้คือต่างจากเดิมที่ ต่ำกว่า 70%

           สิ่งที่ต้องทำหลังการประเมินแต่ละรอบ คือต้องดูว่าแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง พร้อมแจ้งผลให้ลงนามรับทราบ เก็บหลักฐานไว้ 2 รอบการประเมิน  สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่างจากเดิมค่อนข้างมาก
  1. กรอบเงินในการเลื่อนขั้นแต่ละรอบ 3% ของฐานเงินเดือน รวมเป็น 6 % ต่อไป
  2. ไม่แบ่งเป็น 0 0.5 1.0 1.0 และ 2.0 ขั้น แต่ขึ้นตาม % ตามผลการปฏิบัติงานที่ประเมินได้ เช่นเดียวกับระบบพนักงาน แต่พนักงานเลื่อนเงินเดือนปีละครั้ง
  3. การเลื่อนขึ้นมีต้อง 0-6% โดยไม่จำกัดโควต้า แต่จำกัดกรอบวงเงิน คือ 3%ของค่าตัวกลางของเงินเดือนของกลุ่ม (เงินเดือนสูงสุด+เงินเดือนต่ำสุด ของกลุ่มนั้น ๆ  หารด้วย 2 )
 

คงต้องเตรียมศึกษา ทำความเข้าใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินทุกระดับทุกคน

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2554 19:25 แก้ไข: 08 มกราคม 2554 19:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ