นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1524
ความเห็น: 0

โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ.

ส่งมหาวิทยาลัย ภายใน 15 ม.ค 2554 เพื่อรวบรวมแจ้ง กพร. เพราะหากส่งไม่ทันที่ กพร. กำหนด

การประชุมคณบดี/ คบม. เดือน มค.54 ได้เห็นชอบวิธีการจัดสรรเงินโบนัสของผลปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับ 3,658,391 บาท ที่ได้รับลดลงจากปีก่อน ๆ ไม่ใช่เพราะผลการดำเนินการลดลง แต่รัฐจัดเท่านี้ และไม่ไห้แบ่งเท่า ๆ กัน ต้องเสนอวิธีการผ่านที่ประชุมของกรรมการบริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อบังคับต้องผ่านที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย  

การจัดสรรให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรจากความร่วมมือในการทำงาน 80% ซึ่งทุกคนได้รับเท่ากัน และ 20 % จากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งใช้ผลการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2552 จากผลการคิดดังกล่าว ทำให้ได้รับโบนัสคนละประมาณ 500-600 บาท ซึ่งต่างกันจากผลส่วนที่ 2  

หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ คณะ/หน่วยดำเนินการจัดสรรให้แก่บุคคล เช่นเดียวกันต้องไม่ใช้วิธีการให้เท่า ๆ กัน ที่ผ่านมา ก็มักแบ่งเป็นสองส่วน คือ แบ่งเท่ากันเป็นส่วนร่วมการทำงาน และอีกส่วนหนึ่งแบ่งตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน

ขั้นตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการเพื่อส่งมหาวิทยาลัย ภายใน 15 ม.ค 2554 เพื่อรวบรวมแจ้ง กพร. เพราะหากส่งไม่ทันที่ กพร. กำหนด อาจถูกรัฐบาลตัดงบไปใช้อย่างอื่นได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดสรรไว้ให้พร้อม เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งยอดโบนัสของ คณะ/หน่วยงาน จะได้ส่งมหาวิทยาลัยได้ทันวันที่ 15 ม.ค. 54 นี้ หน่วยงานไหนส่งไม่ทันอาจถูกตัดออก เพื่อไม่ให้มีผลต่อภาพรวม ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลไว้

 สิ่งที่แตกต่างกับปีก่อน ๆ คือครั้งนี้ ไม่มีการแยกสำหรับกลุ่มผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหาร ก็จะได้รับในฐานะสมาชิกของหน่วยงานต้นสังกัดคนหนึ่ง ถามว่า ไม่ต้องจัดสรรให้ได้ไหม ก็คงไม่ได้เช่นกัน เพราะสิทธิของทุกคน ถึงแม้ผู้บริหารจะไม่ขอรับก็ตาม แต่หากรับแล้วจะนำไปทำอะไรก็เป็นสิทธิของแต่ละท่าน   ยอดเงินที่ได้รับนั้นไม่มาก 5-600 บาท ต่อคน ก็อย่าไปคิดมาก ปีใหม่ที่ผ่านยังจ่ายกันมากกว่านี้  

ส่วนการปรับเงินเดือนเข้าระบบแท่ง ยังไม่ได้รับการยืนยันบัญชีจาก สกอ. จึงยังปรับไม่ได้ คงต้องรอกันต่อไป จะเป็นของขวัญวันตรุษจีน (3 กพ.) วันแห่งความรัก (14 กพ.) หรือวันอะไรก็ไม่อาจทราบได้ ดูเหมือนคาดหวังความแน่นอนไม่ได้

Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 08 January 2011 16:30 Modified: 08 January 2011 17:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ