นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2679
comment: 2

การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑

อยากให้มองความเป็นจริง จริง ๆ และทำเพื่อคนไทย อนาคตลูกหลานไทย

 ช่วงนี้ใกล้ถึงรอบการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. จึงมีกฎเกณฑ์ กระบวน ตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ ออกมา จากการติดตามศึกษา พบว่ายังแต่หลงทฤษฎี หลงระบบ พัฒนาแต่กระบวนการประกันคุณภาพ ไม่ได้พัฒนาที่คุณภาพการศึกษา บิดเบือนทิศทาง และลดค่าความเป็นไทย  

การประเมินคุณภาพสองรอบที่ผ่านมาของ สมศ. ไม่มีการศึกษาสาเหตุที่การศึกษาไม่มีคุณภาพเพราะขาดความพร้อม ขาดแรงจูงใจให้คนเก่ง ตั้งใจมาเป็นครู อาจารย์ การประเมินแค่หลักฐานกระดาษ ขาดการพิจารณาความเป็นจริง ถึงจะไล่จี้ระบบอย่างไร ก็ยังเหมือนเดิม และแย่ไปกว่าเดิม เพราะนอกจากขาดแคลนแล้วยัง ต้องทุ่มกำลังและทรัพยากรมาทำแต่ระบบ นักเรียนที่มีโอกาสจึงไปหาความรู้แบบเทคนิคการสอบจากโรงเรียนกวดวิชา เพื่อให้สอบ เอเน็ต โอเน็ต แพท แกทได้ เรียกว่า จำเอาไปสอบ ไม่ได้นำไปใช้จริง ไม่เข้าใจถึงความรู้จริง จึงลืมง่าย ไปเรียนซ้ำในระดับอุดมศึกษาจึงตกอีก เพราะที่ผ่านมาเป็นเรียนแบบติวข้อสอบ ตอบคำถามแบบตัวเลือก

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่พบในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะภายใน ภายนอก รวมถึงความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ของทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย คุณภาพครู อาจารย์ ผู้สอน ที่เน้นที่วุฒิการศึกษา และตำแหน่งวิชาการ สร้างผลงานเพื่อตนเอง ไม่ได้เน้นการสร้างคน พัฒนาผู้เรียน การวิจัยที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์มากกว่าการพัฒนาประเทศ  

อยากให้มองความเป็นจริง จริง ๆ และทำเพื่อคนไทย อนาคตลูกหลานไทย  

-         ดูความพร้อมของโรงเรียนทุกแห่ง เชื่อว่า มากกว่าครึ่งที่ขาดอุปกรณ์และความพร้อม นโยบายเรียนฟรี ที่จ่ายงบประมาณต่อจำนวนนักเรียนเพียงพอกับความพร้อมหรือไม่  

-         ค่าตอบแทน เงินเดือน จูงใจให้คนที่มีความสามารถมาเป็นครู อาจารย์ หรือไม่ หลายที่เป็นครูอัตราจ้าง ผู้คิดระบบเคยทราบหรือไม่ หากเป็นท่านจะเลือกมาเป็นครูหรือไม่ ยังไม่รวมหน้าที่ของครูที่ต้องทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น ทำระบบรายงาน ๆ และรายงาน ทำหลักฐาน กระดาษเป็นกอง ๆ ที่เรียกว่า หลักฐานประกันคุณภาพ

-         ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีใครสมัครมาเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะ ทางการแพทย์ เพราะตำแหน่งเป็นพนักงาน ค่าตอบแทนน้อยกว่าข้าราชการกระทรวงสาธารณะสุข ภาระงานทั้งสอน ทั้งวิจัย ทั้งบริการ ทำเอกสาร รายงาน สารพัด เรียกว่า งานอาชีพที่เรียนมาทำได้น้อย และคงจะลามไปสู่สาขาอื่น ๆ ต่อไป เหมือนกับครูระดับโรงเรียน

 
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
wwibul (Recent Activities)
04 January 2011 12:05
#62673
  • สวัสดีปีใหม่ครับ
  • อ่านแล้วผมนึกถึงนิทาน เรื่องที่มีคนไปยืนใต้เสาไฟ คุ้ยเขี่ยหากุญแจ คนที่มาช่วยก็เอื้อเฟื้อหาด้วยนาน แต่ไม่เจอ พอถามว่า หายที่นี่แน่นะ ก็เจอคำตอบที่ชวนผงะ ว่าหายที่ข้างบ้านนู่น
  • แบบว่า...แถวนั้น มันมืด...
  • ...เหตุผลที่หาใต้โคมไฟคือ มันสว่าง เห็นชัดดี...
  • เรามาหากุญแจของปรัชญาการศึกษาใต้โคมไฟ แต่จริง ๆ ไม่เคยถามว่า มันหล่นหายที่สถาบันกวดวิชารึเปลา ^^!

สวัสดีปีใหม่ครับ อ.wwibul

ขอบคุณที่เข้ามา ลปรร

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.233.111.242
Message:  
Load Editor
   
Cancel or