นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1964
ความเห็น: 4

ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว

ทุกคนได้ปรับการขยายขั้นเงินเดือนเพิ่มขั้น 1 ระดับซึในแต่ละกรอบเดิม

วันนี้เป็นวันศุกร์ และใกล้วันปีใหม่ 2554 จึงขอแจ้งข่าวดีที่พวกเราชาวข้าราชการในมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินเดือนระบบแท่งของ กพอ.ได้ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็ช้ากว่า ก.พ. เป็นปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ไปยังคณะ/หน่วยงานแล้ว


โดยสรุป


1. ข้าราชการทุกระดับทุกคนได้ปรับการขยายขั้นเงินเดือนเพิ่มขั้น 1 ระดับซึในแต่ละกรอบเดิม (ยกเว้น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นระดับ 11 หรือสูงสุดของเพดานเงินเดือนแล้ว) เช่น เดิมกรอบถึงระดับ 6 ก็ขยายเป็นกรอบเพดานของระดับ 7 หรือ ผศ. เดิมกรอบตันที่ระดับ 8 ก็ขยายเป็นกรอบเงินของระดับ 9 ระดับ รศ. ก็ขยายกรอบเพดานเป็นระดับ 10 เป็นต้น รายละเอียดศึกษาได้จากเอกสาร


2. ระบบแท่งนี้จะเริ่มใช้ตั้ง 21 ก.ย. 2553 ทำให้ปรับเข้าระบบแท่งในวันดังกล่าว และปรับเงินเดือนในวันที่ 1 ตค. 53 ตามระบบแท่ง ซึ่งต้องมาออกคำสั่งกันใหม่ ท่านที่เงินเดือนตันก็ได้ปรับขั้นใหม่ที่ขยายออก

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งบัญชีข้อมูลเงินเดือนของเดือน ก.ย.53 ของข้าราชการทุกคนไปให้ สกอ.ดำเนินการให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากของเดิมเป็นระบบใหม่ต่อไปได้

หวังว่าคงจะได้เป็นของขัวญปีใหม่ 2554 แก่ทุก ๆ ท่าน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 18:46 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2553 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไชโย  พวกเราเจอเรื่องร้าย ๆ เช่น น้ำท่วม และมีข่าวว่าจะท่วมอีก ได้รับข่าวดีๆ นี้ชดเชยกันบ้างนะ

 

ดีใจกับข่าวดีค่ะ ^^
 ดีใจจังฮู้!

 

  • อย่างนี้สิของแท้ ดีใจด้วยคนน่ะ  นี่แหละสิ่งที่ทุก
    คนรอคอย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.83.32.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ