นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1386
ความเห็น: 0

การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ

เป็นที่มาของการด้อยคุณภาพ ความสามารถของคนไทย เพราะพัฒนาไม่สอดคล้องกับความสามารถและความจำเป็นตามธรรมชาติ

เคยได้ยินคำเทศนาของพระพุทธทาส ว่าการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน ที่ไม่มีหางในการกำกับทิศทาง จึงทำให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลง งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ทำไม่เป็น ดีแต่อวดรู้อวดเก่ง อยากเป็นเหมือนคนอื่น (นานาชาติ ทั้ง ๆที่ยังไงก็เป็นไทย และให้เป็นต่างชาติกินขนมปังแทนข้าวทุกวันก็ไม่เอา) ไม่รู้จักตัวเอง ช่วยตัวเองไม่ได้ และหลอกตัวเอง ที่สำคัญที่สุดคือไม่เข้าใจในธรรมชาติ ไม่เข้าใจกระบวนทำงาน ว่างานมีที่แบ่งแยกคนทำงานเป็นสองกลุ่ม

1.     กลุ่มทำงานใช้แรงและทักษะ กลุ่มนี้เหนื่อยกายแต่ไม่เครียดกับงาน งานเสร็จ ผ่อนคลายก็หายเหนื่อย ไม่สามารถเอางานไปทำที่บ้าน กลุ่มนี้เน้นทักษะ ความชำนาญ

 2.     กลุ่มทำงานด้วยสมอง ความรู้ และสติปัญญา กลุ่มนี้ดูเหมือนทำงานเบา แต่ต้องใช้สมองและมีความเครียดในสาระและเนื้อหาของงาน รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถสูงและรับผิดชอบสูง มีภาวะของงานติดตามไปตลอดเวลา ที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าบุคลากรกลุ่มนี้ทำงานเบา จึงอยากให้ลูกหลานของตนทำงานในกลุ่มนี้

ซึ่งธรรมชาติของคนมีกลุ่มที่ 1 มากกว่า และในการปฏิบัติงานก็ต้องการคนกลุ่มที่ 1 มากกว่า หากเปรียบเทียบกับร่างกายก็เปรียบเหมือนมือซึ่งมีมากกว่าสมองซึ่งคือบุคลากรกลุ่มที่ 2 และทั้งมือและสมองของมนุษย์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ต่างบทบาทและหน้าที่กัน ต่างความสามารถกัน การเอามือไปทำหน้าที่คิดคงไม่ได้ และเอาสมองมาทำงานแทนมือก็ไม่ได้เช่นกัน

แต่คนไทยสมัยปัจจุบัน รู้ไม่เท่าทัน จึงทำให้ทุกอย่างเหมือนกัน ซึ่งเป็นที่มาของการด้อยคุณภาพ ความสามารถของคนไทย เพราะพัฒนาไม่สอดคล้องกับความสามารถและความจำเป็นตามธรรมชาติ

ทำให้สภาพแรงงานของคนไทยเปรียบเสมือนคนพิการ คือมือรีบ และสมองกลวง

 

Sections: การเรียนการสอน
Tag:
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 27 November 2010 19:25 Modified: 27 November 2010 19:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ