นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 6369
ความเห็น: 1

ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f

การเกษตรเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์เพิ่มขึ้นในทุกด้าน ไม่เพียงแค่ปัจจัยสี่

 การเกษตรเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งเดิมคือ อาหาร (food) และเครื่องนุ่งห่ม(fiber)  รวมถึงที่อยู่อาศัยที่อาศัยไม้และยารักษาโรคที่เรียกว่า สมุนไพร และเมื่อมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรม ทำให้การเกษตรเป็นส่วนสำคัญอีกขั้นตอน คือเป็นฐานของอาหารสัตว์ (feed) ทั้ง ไก่ สุกร กุ้ง ปลา และนม  รวมถึง โค กระบือ แพะ แกะ ที่ใช้หญ้าเป็นอาหารหลักก็มาจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นภาคเกษตรเช่นกัน  

การเกษตรได้มีการปรับเปลี่ยนจากสภาพธรรมชาติ มาเป็นการเกษตรที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารเคมี ทั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวอาหารที่ผลิต สภาพดินที่เสื่อมโทรม และสภาพแวดล้อม จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เกษตรธรรมชาติมากขึ้น และหันกลับมาใช้ปุ๋ยทางชีวภาพ (fertilizer)  รวมทั้งสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางธรรมชาติ และการจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่ให้สามารถใช้ตามความต้องการ จำเป็น เหมาะสม และพอดีพอเพียง ไม่ให้เกินจนเป็นปัญหาต่อสภาพดินและสภาพแวดล้อมดังที่ผ่านมา    

ในยุคต่อจากนี้ไป ที่พลังงานจากฟอสซิล ไม่ว่าในรูปน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน กำลังจะหมดไป  ทำให้ต้องหันกลับมาพึ่งพลังงานชีวภาพ จึงเป็นทำให้การเกษตรเพิ่มความสำคัญอีกด้าน คือพลังงาน (fuel) ในอนาคตอีกแน่นอน 

จะเห็นว่า การเกษตรเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์เพิ่มขึ้นในทุกด้าน ไม่เพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้น   

การเกษตรยังเป็นพื้นฐานของธุรกรรมภาคอื่นๆ ของมนุษย์ ไม่ว่า ภาคอุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว ภาครัฐ เอกชน ซึ่งธุรกรรมทุกภาคต้องการความมั่นคงด้านอาหารทั้งสิ้น โดยเฉพาะ 

ภาคอุตสาหกรรม หากอาหารไม่เพียง ขาดแคลน ราคาแพง ย่อมส่งผลกระทบถึงความมั่นคง ความเป็นอยู่ของแรงงานและต้นทุน ดังจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างไร รวมถึงปัญหาประสบภัยธรรมชาติ สังคมไทยยังอยู่สุขด้านอาหารเสมอมา  

การเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงด้านอาหาร การเกษตรก็เป็นพื้นฐานเสริมความเข้มแข็งให้อย่างแน่นอน

 และยังจะสำคัญมากยิ่งขึ้นในด้าน พลังงาน ความเป็นอยู่ที่การกินอาหารในอนาคต ที่ไม่ใช่แค่กินอาหาร แต่เป็นอาหารที่ตรงกับความต้องการและเสริมสุขภาพที่เรียกว่า functional food และบทบาททางเศรษฐกิจของการค้าเสรี (free trade) ด้วย  

จากความสำคัญเฉพาะเป็นปัจจัยดำรงชีพของการเกษตร จาก  2f ( food, fiber) มาเป็นความสำคัญทั้งต่อชีวิตและธุรกรรมทุกภาคส่วนของมนุษย์ เป็น 6-7f (food, fiber, feed, fertilizer, fuel, functional food, และ free trade )

 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2553 19:46 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2553 19:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมมีความเห็นว่า ประเทศไทยต้องยึดเกษตรกรรมเป็นฐานของการพัฒนา เพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน สร้างขึ้นใหม่ได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ แสงแดด น้ำฝน อากาศ ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ