นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1918
ความเห็น: 0

ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ.

คนไทยไม่แล้งน้ำใจจริง ๆ ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการร่วมกันช่วยเหลือกันครับ ขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้ง

หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในหาดใหญ่ สำหรับตัว ม.อ. โชคดีที่อยู่ในที่สูง ได้เป็นที่พึงของผู้เดือดร้อน และกำลังประสานกำลังกันในการดำเนินช่วยเหลือ ทั้งอาจารย์ บุคลากร ทุกฝ่าย และนักศึกษา รวมทั้งท่านอธิการบดีและผู้บริหารหลายท่าน และจัดตั้งเป็นจุดประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับบริจาค ที่ ม.อ. บริเวณอาคารกิจกรรมตึก และมีนักศึกษา ม.อ. ทุกคณะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจารย์ บุคลากรใน ม.อ. แม้จะขาดแคลนอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ก็ได้ช่วยกันหุงข้าวจากที่พัก แล้วนำมาส่งเพื่อบรรจุห่อไปส่งในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนบางพื้นที่ที่มารับไปช่วยเหลือชุมชน  

ส่วนคณะต่าง ๆ ที่พอมีอุปกรณ์ วัตถุดิบก็ระดมกันมาเต็มที่ เช่น คณะวิทยฯ ช่วนทำน้ำดื่ม คณะ อก. สนับสนุนอุปกรณ์อาหาร คณะทรัพยฯ สนับสนุนไข่ไก่ทุกฟองที่มีในช่วงนี้ ซึ่งวันนี้ท่าน รศ.ดร. ศิริชัย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้ช่วยดำเนินการด้วยตนเอง ส่วนเรื่องกำลังคนนั้น มาจากทุกคณะ/หน่วยงาน ทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และช่วยกันทำอย่างเข้มแข็ง และเต็มที่ทุกคน ทั้งทำอาหาร บรรจุอาหาร ลำเลียงเข้าเมื่อมีผู้มาบริจาค และลำเลียงออก  

เมื่อช่วงสายวันนี้ ( 3 พ.ย.) ทางบริษัท CP นำทีมโดยคุณวรพงษ์ (คุณหนำ) ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯ ม.อ.  และทีมงานจากบริษัท  จะมาตั้งครัวรวมทั้งสนับสนุนวัสดุการปรุงอาหาร ก็คงสามารถทำให้การช่วยเหลือทำได้ดียี่งขึ้น   

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาช่วยเหลือกัน ได้เห็นความตั้งใจและการทำงาน ก็รู้สึกยินดี ดีใจ โดยเฉพาะส่วนของนักศึกษา ม.อ. ที่มีจิตสาธารณะ  ท่านใดที่ยังไม่ได้ออกมาก็ออกมาช่วยกันได้ คนละไม้ คนละมือ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อให้ส่วนหนึ่งได้พักบ้างก็ดี   

ท่านใดต้องการช่วยเหลือด้านใดก็มาร่วมกันได้ หรือจะมาบริจาคสิ่งของ เงิน ก็ได้ หรือจะออกไปช่วยงานภายนอก หรือเอาสิ่งของไปส่ง ก็ขอเชิญได้  

ความจริงก็มีหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการช่วยเหลืออีกหลาย ๆหน่วยงานงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงให้รู้ว่า คนไทยไม่แล้งน้ำใจจริง ๆ   

ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการร่วมกันช่วยเหลือกันครับ ขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้ง

created: 03 November 2010 12:25 Modified: 03 November 2010 12:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ