นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1638
comment: 4

การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

หากเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างจริงจัง ผลก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ขอเพียงตั้งใจ รับผิดชอบในการทำหน้าที่การเป็นนักศึกษา ความสำเร็จก็จะเป็นของท่าน

เมื่อสัปดาห์ก่อน (วันที่ 14 ต.ค. 53) ได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกอาจารย์เข้าทำงานในคณะ ซึ่งผู้สมัครเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาต่อปริญญาโท เอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรในกรุงเทพฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะมีเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้นมาก ช่วยการศึกษาต่อได้ดีขึ้น โดยเฉพาะบางเนื้อหา ถูกสอนในวิชาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่ไปเรียน  แสดงว่าการจัดดารเรียนการสอนของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถใช้ในการศึกษาต่อได้อย่างดี

ความจริงก็ได้รับความชื่นชมจากอาจารย์จากสถาบันในกรงเทพฯ อย่างต่อเนื่องว่า บัณฑิตที่จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความสามารถในการเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในการเรียน  

จึงเป็นความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีมาตรฐานในการศึกษาต่อเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ช่วยกันจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษา

ขอขอบคุณนักศึกษา บัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษา และนำผลไปใช้ในการสร้างชื่อเสียง ความเชื่อถือ และการยอบรับในความสามารถ อันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของเรา

และขอฝากนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หากเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างจริงจัง ผลก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ขอเพียงตั้งใจ รับผิดชอบในการทำหน้าที่การเป็นนักศึกษา ความสำเร็จก็จะเป็นของท่าน
 รวมทั้ง ขอขอบคุณศิษย์เก่าของคณะทุกคน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันสร้างชื่อเสียงด้วยการทำงานด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่อไป   
ในวันครบอายุ 35 ปีของการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 21 ตุลาคม 2553 ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ด้วย 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 ตุลาคม 2553 09:00 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2553 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ยินดีด้วยครับ

คณะทรัพย์ก่อตั้งก่อนผมมาทำงานไม่กี่วันเอง (ฮ่า)

Ico48
ชื่นชม [IP: 113.53.18.183]
19 ตุลาคม 2553 22:15
#61022
ขอชื่นชมด้วยคนครับ ทั้งผู้บริหาร นักศึกษาและคณาจารย์ บุคลากร 

 ร่วมยินดีด้วยค่ะ

      21  ต.ค  ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติพอดี     ด้วยบุญกุศลคุณความดี ขอให้ท่านคณบดี  คณาจารย์  นักศึกษา  บุคคลกรทั้งอดีตปัจจุบันผู้ร่วมสร้างและพัฒนาทุกท่าน  มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญา  ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะกันต่อไป

      สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จได้ด้วย ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในท้องถิ่น โดยท้องถิ่น  เพื่อท้องถิ่นที่พอเพียงและแบ่งปัน

      "ผู้ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด  คือตัวเราเอง"ท่ามกลางเพื่อน  พี่น้อง  มวลมิตรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

              เคารพรักและปรารถนาดี

 

          

    

ขอบคุณผู้ร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.233.111.242
Message:  
Load Editor
   
Cancel or