นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2224
ความเห็น: 0

การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน

มีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และก็ต้องทำเพิ่มต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตราบที่ยังครองตำแหน่งชำนาญการ
 การทำวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ คือ การตรวจเอกสาร หรือ การตรวจสอบวรรณกรรม ซึ่งเป็นการค้นคว้าทฤษฎี ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาทำวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้ การปฏิบัติ ที่เป็นส่วนสำคัญของการทำวิจัย  
ดังนั้น การทำวิจัยสถาบัน ก็เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน หรือองค์กรที่ให้มีแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ด้วยการตรวจสอบ ค้นคว้า ทฤษฎี ผลงานวิจัยใหม่ ๆ และบทเรียนใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากการปฏิบัติงานปกติทุกวัน
 

ด้วยเหตุนี้ การทำวิจัยสถาบันจึงเป็นการพัฒนางานให้มีมิติการปฏิบัติงาน บริการ ใหม่ ๆ คนที่ทำวิจัยสถาบันก็ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ เปรียบเทียบงานที่ปฏิบัติประจำ ว่ามีวิธีใด กระบวนใด ที่สถาบันอื่น องค์กรอื่น ๆ ทำกัน แล้วจะพัฒนางานที่ทำอยู่อย่างไร ตรวจสอบ วัดอย่างไรว่ามีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ความแม่นยำ ความเชื่อมั่นทางสถิติเป็นหลักฐาน ไม่ใช่ความรู้สึก และมีกระบวนการที่สามารถนำไปทำ ไปใช้ได้ทั้งตัวเอง และผู้อื่น คือ ต้องนำประสบการณ์ ผสมผสานกับทฤษฎื ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีหลักฐานชี้วัดชัดเจน จึงสามารถพัฒนางาน สร้างผลงาน เพิ่มมูลค่าของาน แสดงความเป็น ชำนาญการ ที่แตกต่างจาก ชำนาญงาน คือเก่งงานที่ทำประจำ และหากไม่มีหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ก็พัฒนางานให้ก้าวหน้าได้น้อย คนก็พัฒนาได้น้อย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการปรับเพิ่มขั้นเงินเดือน ค่าจ้างขอตำแหน่งชำนาญการ คือ มีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และก็ต้องทำเพิ่มต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตราบที่ยังครองตำแหน่งชำนาญการ

 

อยากพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคนทำงาน ก็ต้องทำวิจัยสถาบัน เข้าระบบพัฒนาทั่วทั้งองค์กร ตามระบบ TQA (Total Quality Assurance)  

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ