นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1849
ความเห็น: 3

สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช.

วัฒนธรรมองค์กร ว่า “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี
เมื่อปลาย มิ.ย.-ต้น ก.ค. ได้รับเกียรติจาก ม.เชียงใหม่ให้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายปีการศึกษา 2552 คณะเกษตรศาสตร์ พบสิ่งดีดี ที่น่าจะนำมาปรับใช้ 
  1. คู่มือการประเมินที่การคำนวณจำนวนอาจารย์ ซึ่งบางตัวชี้วัดคำนวณจาก จำนวนทั้งหมดที่รวมผู้ลาศึกษาต่อ และบางข้อไม่รวมผู้ลาการศึกษาต่อ และ
    การคำนวณที่ปีที่ต่างกัน ที่มีทั้ง ปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน

    ซึ่งในคู่มือของ มช. จะระบุในสูตรคำนวณของแต่ละข้อ ทำให้สะดวก

    ที่ไม่ต้องคอยอ่านที่ทำให้ผิดพลาด ซึ่งการระบุไว้ที่สูตรการคำนวณ

    ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

 2. การเขียนรายงานที่เชื่อมโยงบนระบบออนไลน์ ที่เรียกว่า E-SAR คือ ตัวรายงานสามารถจะคลิก เชื่อมโยงถึงเอกสารอ้างอิงได้โดยตรง ทันที  
 สำหรับ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร ว่า  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ทำให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ที่เป็นวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ไม้ยาก ยินดีกับ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจกันในการปฏิบัติภารกิจ  

ความจริง คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือกัน ช่วยกันทำงานชัดเจนขึ้น หลังจากการไปพัฒนาบุคลากรประเทศมาเลเซีย ปีนี้ ที่เมื่อคณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ได้ร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้น ซึ่งได้เห็นความสุขเกิดขึ้นในการได้ช่วยกันปฏิบัติงาน แสดงว่า คิดดี ทำดี ใจก็มีสุข

           ขอบคุณทุกคนที่ทำสิ่งดีดี มอบสิ่งดีดี ร่วมกัน ให้แก่กันและกัน

 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 กรกฎาคม 2553 19:39 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2553 22:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • เป็นปลื้มค่ะ  ความสุขเกิดขึ้นในการได้ช่วยกันปฏิบัติงาน แสดงว่า คิดดี ทำดี ใจก็มีสุข
  • ปีหน้า... เมดาน.. ใช่ไหมค่ะ

วัฒนธรรมดีๆ เช่นนี้ ขอให้มีทุกองค์กร เพื่อช่วยให้คนทำงานร่วมกันแล้วมีความสุข ส่งเสริมให้งานก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ