นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1296
ความเห็น: 2

ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552

การปฏิบัติภารกิจของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ คือทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ

 เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะเพิ่งสิ้นสุดปีการศึกษา 2552 ไปเมื่อ พ.ค. นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาต่อปี  

ขณะนี้ คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัย กำลังเร่งรีบจัดทำรายงานเพื่อเตรียมให้กรรมการมาประเมิน โดย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. รวมทั้งอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมของ สกอ. สมศ. ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมิน ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันของตนเอง รวมทั้งหลายท่านต้องทำหน้าที่จัดทำและผู้ถูกประเมิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ระบบ/วิธีการที่ดี ๆ เพื่อนำใช้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ที่สำคัญเป็นการรายงานคุณภาพของการดำเนินการภารกิจของ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินการทุกภารกิจมีคุณภาพ จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ให้ทุนมาทำวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และยินดีมาเข้ารับหรือเข้าใช้บริการวิชาการต่าง ๆ โดยสะท้อนให้เห็นว่ามีคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เป็นอย่างไร มีกระบวนการและความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ มีความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพ  

ดังนั้น หน่วยงานที่เสนอการประเมินคุณภาพ ต้องเสนอให้เห็นคุณภาพที่เป็นจริง  ซึ่งกรรมการที่มาประเมินจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเสนอเป็นรายงานที่ต้องนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบต่อไป อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับ/ใช้บริการ  สิ่งสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ คือทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ เช่น การผลิตบัณฑิต ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ทำหน้าที่สอนเท่านั้น ยังหมายรวมถึง ทุก ๆ ที่ที่นักศึกษาไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ การลงทะเบียน การจ่ายเงิน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เพียงเอาใจใส่นักศึกษา ผู้มารับ/ใช้บริการ แต่ยังเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เราทุกคนอาจไปรับ/ใช้บริการภายหลัง ไม่ว่า จะเป็น หมอ นักบัญชี วิศวกร นักวิชาการ พนักงานทั้งของรัฐ และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ ทุกสถาบัน ร่วมกันสร้างคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัย และบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และอนาคตของเรา  

ก็หวังว่า การเสนอรายงานประกันคุณภาพ ไม่ใช่มาบอกว่า ขาดความพร้อม และมีแต่ปัญหา ที่สำคัญแต่ละท่านเป็นตัวปัญหาเสียเอง เพราะหากเป็นเช่นนี้ คงไม่มีใครอยากส่งลูกหลานมาเรียน และมารับ/ใช้บริการ จริงไหม ? 

อยากเห็นวันที่เสนอรายงานผลการประกันคุณภาพเป็นวันภาคภูมิใจของทุกคนในหน่วนงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรคุณภาพในส่วนที่รับผิดชอบ และรับรู้ว่ามีอะไรที่ต้องช่วยกันปรัปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

หากเป็นเช่นนี้ จะทำให้การประกันคุณภาพเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ คุณภาพเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพของทุกคน ป่วยการที่จะมาถกเถียงกันว่า ระบบไม่ดี ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม แต่อยู่ที่เราทำอย่างไรจริง ๆ ให้มีคุณภาพ  

อาหารที่ดีและอร่อย ไม่ได้อยู่ที่สูตรหรือตำหรับมาตรฐาน แต่อยู่ที่ความเอาใจใส่ในการปรุง เลือกวัตถุดิบที่ดี สะอาด ปลอดภัย  

คุณภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ แม้แต่ รปภ. นักการภารโรง หากปฏิบัติไม่ดี ย่อมมีผลต่อคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่นำไปสู่สังคมที่ไม่มีคุณภาพได้

 
สร้าง: 20 มิถุนายน 2553 19:23 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
np [IP: 110.164.224.177]
29 สิงหาคม 2553 11:06
#59839

ขอบคุณสำหรับข้อเขียนดีๆเกี่ยวกับQAค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.224.8
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ