นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1500
ความเห็น: 0

ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย

มหาวิทยาลัยเพื่อคนไทย สร้างคนไทย

เมื่อก่อนสงกรานต์ มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เกาหลี ซึ่งนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างประเทศ คือการสร้างคน เช่นการผลิตด้านการเกษตรจะเน้นผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนเกาหลี ให้มีอาหารที่มีคุณภาพต่อการทำให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น อาหารที่ดีที่สุดต้องให้คนในประเทศรับประทาน ไม่ใช่ส่งออก ไม่ใช่กินเศษอาหาร ราคาถูก อย่างเราที่อ้างเสมอว่าราคาแพง แล้วจะแข็งแรงได้อย่างไร  ของถูก คุณค่าย่อมต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำ สุขภาพย่อมต่ำ หากไม่เปลี่ยนความคิด ก็คงติดหล่มกันต่อไป เกาหลียังเน้นให้เกิดชาตินิยมด้วยการให้สถานศึกษานำนักเรียนไปศึกษางานจากสถานที่จริง ในทุก ๆ ด้าน ทั้ง การเกษตร ผลิตอาหาร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี อุตสาหกรรม ฯลฯ ปีละสี่วัน ซึ่งทุกโรงเรียน ทุกระดับการศึกษาครูต้องนำนักเรียนไป ให้รู้จักตัวเอง และสร้างความคิดให้ทำอะไรต้องดีกว่าคนอื่นทำมาแล้ว ด้วยการสร้างมังกรให้มีเจ็ดเล็บ เพื่อให้ยิ่งใหญ่กว่ามังกรจีนที่มีห้าเล็บ ซึ่งเป็นปลุกฝังว่า ชาติเรายิ่งใหญ่กว่า ที่สำคัญ ไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นกระบวนการนำไปสู่การทำให้เกิดขึ้นจริง   

ที่บันทึก ต้องการให้เราหันมาศึกษา ยุคสมัย ที่เปลี่ยนไป คงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เทคโนโลยี ความคิด พฤติกรรม ของคนยุคต่าง ๆ เปลี่ยนไป  แล้วผู้สอนรู้เท่าทันหรือยัง รู้หรือไม่ว่า คนยุค gen X, gen Y, gen Z, i-generation คืออะไร เป็นอย่างไร หรือยังคิดแบบตัวเองอยู่

หากไม่เข้าใจพฤติกรรมย่อมเกิดปัญหา ไม่สามารถสร้างปัญญาได้ และยังช่วยสร้างปัญหาซึ่งไม่น่าใช่หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา

 คงต้องเข้าไปศึกษา และมาช่วยกันหาวิธีสร้างคน ลูกหลานเรา ให้อยู่อย่างมีความสุข รู้เท่าทันโลก สถานการณ์ และทำเพื่อเราคนไทย จริง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ของคนมหาวิทยาลัย ว่าจะนำคนไทยไปทางใด ด้วยการทำให้มหาวิทยาลัยเพื่อคนไทย สร้างคนไทย   

เราพร้อมจะเป็นผู้นำ เป็นต้นแบบการศึกษา เรียนรู้ สำหรับคนรุ่นใหม่ หรือจะให้คนรุ่นใหม่ไปทาง เราไปตามทางของเรา เฝ้าบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ฉลาดที่ไม่ทำแบบเราสอน 

 
created: 12 June 2010 19:10 Modified: 09 October 2010 17:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ