นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1602
ความเห็น: 3

ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย

อย่าคิดแล้วให้คนอื่นทำ อย่าคิดเอาอย่างเขาแบบเป็นทุกข์ ขอให้เห็นอย่างเขา คิดของเรา ทำแบบเรา เพราะระบบต่างกัน
 o      การทำการพัฒนางานทุกงานก็จัดทำแผนพัฒนางาน what why how when by whom ทำอะไร เพราะอะไรเพื่ออะไร อย่างไร เมื่อไร ใครทำ และวัดผล ติดตามอย่างไร

o      ที่สำคัญ อย่าคิดแล้วให้คนอื่นทำ อย่าคิดเอาอย่างเขาแบบเป็นทุกข์ ขอให้เห็นอย่างเขา คิดของเรา ทำแบบเรา เพราะระบบต่างกัน เพราะไปศึกษางานและกลับมาเป็นทุกข์ เที่ยวโทษว่าไม่ เสนอไปแล้ว ทำไมไม่ไปทำ หากเป็นเช่นนั้นคงเลิกการไปศึกษาดูงานดีกว่า เงินก็ไม่ต้องใช้ เวลาก็ไม่ต้องเสีย เมื่อเราไปกันเอง ก็ต้องพัฒนากันเอง อย่าง สนามหญ้า ก็ดูแลอย่าให้รก รุงรัง ห้องเรียนก็พร้อมใช้งาน มีการบำรุง ดูแลเครื่องมือเครืองใช้ไม่ให้เป็นปัญหาแก่การเรียนการสอนที่ภารกิจหลักของคณะ แอร์ ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ไม่ให้ไฟดับ แอร์ร้อน    นี่แหละสากลตามที่ไปดูต่างประเทศมา

-          การทำงานเป็นทีมของหน่วยงาน ที่บางหน่วยต้องการทำนั้น ก็มีการทำงานกันหลากหลาย หรือทำงานแทนกันไม่ได้ หรือทำงานต่อกันติดคอขวด ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันของงานต่างๆ ต้องเปิดใจคุยกัน อย่าระแวงกัน และต้องเชื่อว่า การช่วยกันทำให้งานในหน่วยมีประสิทธิภาพ ลดความกังวล และสบายใจหากมีความจำเป็นต้องไปทำธุระทั้งตามหน้าที่ และส่วนตัว เพราะมีคนช่วยทำงานแทน หรือหากได้ช่วยกันจะทำให้บริการดีขึ้น เช่น ช่วงนี้งานเรามีมากต้องการคนช่วย แต่งานเพื่อนมีน้อย แต่บางช่วงงานเราน้อย แต่เพื่อนมีงานมาก เมื่อมีการช่วยเขา ช่วยเรา บริการของงานก็ดี ทั้งถูกต้องที่ไม่ต้องรีบร้อนเกินไป และถูกใจเพื่อผู้มารับบริการเพราะได้รับบริการเร็วขึ้น จะได้เกิดความภาคภูมิใจว่า ทำงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน นี่ก็สากลตามที่ไปต่างประเทศมา ที่ทุกคนทำงานคุ้มค่า ไม่เป็นปัญหาต่อองค์กรและผู้รับบริการ เพราะความจริงไม่ใช่คนไม่พอ แต่เกิดจากไม่ได้ช่วยกันและกัน    

 

-         การใช้เทคโนโลยีช่วยการทำงาน ส่วนนี้ คงเป็นงานของงานสารสนเทศ ที่คงต้องช่วยศึกษาของใหม่มาใช้ มองระบบงานว่า งานส่วนใดจะใช้เทคโนโลยีไปช่วยได้บ้าง หรือผู้ใช้งานมักมีปัญหามาใช้เรา ก็คงต้องแยกปัญหาว่า ความรู้ทักษะนี้ เรียนจากการอ่านเองได้ การบอกแล้วทำได้ต่ลืมบ่อย ก็จัดทำที่ให้ติดตามได้เอง คือให้หทำเองครั้งต่อไปจะได้ไม่รบกวนเรา เอาที่ทำได้นะ อย่าคิดว่าสอนไปทุกเรื่องที่เป็นเทคนิคมาก ๆ  อันนั้นต้องแก้โดยเจ้าหน้าที่ ที่พบจะเห็นมีบ่อย ๆ แก้เสร็จในสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายแทนที่จะบอกให้ทำได้เองในครั้งต่อไป กลับไม่ยอมบอก ก็เลยต้องคอยวิ่งมาช่วยเสมอ ทำให้เสียเวลา ไม่คุ้มค่าจ้าง ดังนั้นก็ต้องดูระบบงานเพื่อนำมาช่วยให้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี อบรมความรู้ทักษะที่คนมาถามบ่อย รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่ดีกว่า และจัดทำคลินิคออนไลน์  การเปลี่ยนจากรับเป็นรุก แสดงความเป็นมืออาชีพก็สากล

 -         การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิต ส่วนนี้คงเป็นของฝ่ายผลผลิตการเกษตรที่เห็นที่ไปดูว่า ทำอย่างไรให้มีคุณภาพที่ดี เป็นสากล ยิ่งเราเป็นของมหาวิทยาลัยยิ่งต้องมีคุณภาพมากขึ้น 

-         การพัฒนามาตรฐานงานตามมาตรฐานสากล  เช่นการจัดทำข้อมูลให้ผู้เข้าประชุมศึกษาล่วงหน้า การวิเคราะห์งานและสรุปก่อนนำไปใช้งานเพื่อลดเวลาของคนที่นำไปใช้ ชี้จุดเปลี่ยนแปลง การมีฐานข้อมูล ให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ เช่น หากจะเสนอผลงานเข้าคัดเลือกการรับรางวัลมีเกณฑ์อะไร ในคณะมีผลงานอะไรที่ผ่านเราแล้วเข้าเกณฑ์ รวมถึงการคัดเลือกบุคคล ไม่ใช่ก็อะไรก็ส่งภาควิชา/หน่วยงานพิจารณาเสนอ หากเป็นเช่นนี้ก็เป็นแค่คนส่งหนังสือ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สายเฉพาะ ซึ่งจะให้เป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องจัดระบบฐานข้อมูล ศึกษากฎเกณฑ์รางวัลต่าง ๆ หรือจะประชุมอะไรก็ต้องเตรียมข้อมูลอะไร เมื่อไร  

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากรายงานที่มาเสนอการขยายผลการไปมาเลเซีย ที่น่าจะอธิบายสมรรถนะสากลได้อย่างดี ก็ติดอยู่ที่เวลาที่ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่า มีงบเหลือการผลการพัฒนา การอนุมัติให้ไปอีก ผู้อนุมัติจะได้บอกได้ว่า เกิดผลคุ้มค่าอย่างไร  

ขอให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน รับผิดชอบกับสิ่งที่เสนอ ใช้เวลาทำแผนปฏิบัติงานสัก 1 เดือน เสนอผู้บริหารที่เกียวข้อง เพื่อรับทราบสนับสนุน ซึ่งเป็นธรรมาภิบาลของทุกคน ใช้เงินไป แล้วได้อะไรมา คุ้มค่า ตอบประชาชน     

    

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 มิถุนายน 2553 18:28 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

4-5 บันทึกติดกันเลยนะครับ

ผมคงจะแน่ะนำให้บุคลากรของม.อ.เรา เข้ามาอ่านบันทึกของอาจารย์ต่อไปครับ

สวัสดีค่ะท่านคณบดี

เห็นด้วยกับท่านนะคะที่ว่า  ทุกครั้งเวลาคนเรากลับจากไปดูงาน  ก็มักจะกลับมานั่งทุกข์ว่า เราจะทำแบบเขาได้อย่างไร  ในเมื่อทั้งคน และทั้งเงินต่างกัน  แต่จริง ๆ แล้วหากมองย้อนลึกลงไปนั่นคือ หากเราทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น  และช่วยกันคิดและมองหาสิ่งที่จะมาช่วยพัฒนาหน่วยงานของเรา  คงไม่ต้องถึงขนาดเมื่อพัฒนาแล้วต้องให้ได้รับการยอมรับในระดับต้น ๆ ของประเทศ  แต่หากเราคิดเพียงว่า ทำแล้ว พัฒนาแล้ว  ผู้รับบริการของเรามีความพึงพอใจและสะดวกสบายมากขึ้น  นั่นก์คือจุดสูงสุดของการพัฒนาแล้ว  จริงไหมค่ะ

ขอบคุณคุณคนธรรมดาีที่ตามาอ่าน 

คุณรัตติยา ก็เห็นมามากว่าไปดูเขาแล้วมานั่งบ่นที่โ่น่นดี ที่นั่นดีกว่าเรา หลายครั้งก็บอกว่าดีก็ไปอยู่กับเขา แต่อยากให้ของเราดีต้องช่วยกันทำ ไปบ้านเพื่อนเห็นสะอาดดี มีระเบียบ อยากให้บ้านเรามีระเบียบ สะอาดก็ต้องปัดกวาดเอง  จริงไหม

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.97.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ