นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1812
ความเห็น: 1

ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย

งานของเรา จะทำให้ดีขึ้นอย่างไร

 อีกงานที่ทุกคนแต่ละหน่วยงานตั้งใจจะไปทำ คือการร่วมกันพัฒนางานของหน่วยงาน กลุ่มงาน ซึ่งได้ระดมความคิดกันมีงานที่ต้องการทำมากมาย แต่อย่างน้อยให้เป็นผลจริงในช่วงปีนี้หนึ่งเรื่อง เช่น

-         กลุ่มที่ไปร่วมจากภาควิชา จะไปพัฒนาระบบการใช้ครุภัณฑ์/เครื่องมือให้คุ้มค่า ยืดอายุการใช้งาน ก็คงต้องไปดูว่า ในภาควิชามีเครื่องมืออะไรบ้าง เครื่องใดยังใช้ไม่คุ้มค่ามากที่สุด จะใช้ให้คุ้มค่าต้องทำอย่างไร หากเกิดจากระบบการบำรุงรักษา ก็จัดทำแผนการบำรุงรักษา หากเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ผู้ใช้โดยเฉพาะนักศึกษา กดโน่น โยกนี่ มั่วไปหมด ก็ต้องจัดทำคำอธิบายการใช้งาน อบรมการใช้ จัดระเบียบการใช้ รวมถึงการอธิบายถึงผลกระทบ เครื่องมือราคาแพง งบประมาณได้มายาก การทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยไม่สำเร็จ รวมถึงหมดโอกาสการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอภาควิชานำไปดำเนินการ มีการติดตามประเมินผลว่า เป็นไปตามเป้าประสงค์ หรือไม่ และต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างไร  

-         หลายหน่วยงาน/กลุ่มงาน ตั้งใจพัฒนาการให้บริการเพื่อแก้ปัญหาและให้มีประสิทธิภาพ ก็คงต้องไปรวบรวมข้อมูลว่า งานอะไรบ้างที่มีปัญหา และด้อยประสิทธิภาพ มากที่สุด คุ้มค่ากับการพัฒนา  

o      งานเล็กแต่บ่อยครั้งและใช้กับคน/หน่วยงานจำนวนมากก็มีค่ามาก o      งานใหญ่ใช้บ่อยยิ่งมีค่ามาก งานใหญ่แต่ใช้ไม่บ่อยจะทำอย่างไร ก็ต้องทำบันทึกกระบวนการทำงานไว้ คราวหน้าทำอีกจะโดยใครก็ตามจะได้ใช้เป็นแนวทางให้มีปัญหาน้อยที่สุด รวมทั้งบักทึกปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

o      งานมีปัญหา แก้บ่อย ผิดบ่อย หากเกิดจากความไม่เข้าใจ ก็ต้องจัดระบบทำความเข้าใจ ทำคู่มือเผยแพร่ทำความเข้าใจทั้งภาพรวม หรือเฉพาะตัวบุคคล   เพราะความไม่เข้าใจจะนำไปสู่ความไม่พอใจ ไม่ถูกใจ หรือหากเกิดจากบุคลิกของคนบางคน ก็อาจแยกแยะว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไร ส่งงานมาจะได้ตรวจตามข้อสังเกต ส่วนคนไหนไม่มีปัญหาก็ลดเวลาตรวจลงเพราะไม่ต้องตรวจเข้มไปทุกราย ทั้งนี้เพื่อให้งานขององค์กรถูกต้องลดความเสี่ยงและเสียหาย เพราะพฤติกรรมบางอย่างของบางคนแก้ยากจริง ๆ อย่าลืมว่า อย่างไรก็งานของเรา จะทำให้ดีขึ้นอย่างไร ไม่ใช่การทะเลาะกันแน่ ๆ

คงไม่มีใครอยากมีพฤติกรรมไม่ดี และการเป็นเช่นนั้นก็เป็นกรรมอยู่แล้ว ผู้ไม่มีพฤติกรรมไม่ดีถือว่ามีบุญ และการได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือว่า ได้บุญเพิ่มขึ้น ไม่ต้องจ่ายเงิน จ่ายทอง ไปทอดกฐิน ผ้าป่า เดินทางไปวัด ได้บุญตรง ทำใด้บ่อยครั้ง อีกด้วย (นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ white ocean)

o      การจัดระบบนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ก็ช่วยกัน จัดทำโครงการ

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.63.115]
11 October 2011 09:53
#69516

exhibits one of the come out on top she a century the history of watchmaking

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ