นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1836
ความเห็น: 0

ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม

การพัฒนาบุคลากรก็ต้องให้บุคลากรปฏิบัติได้ดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้คุ้มกับงบประมาณที่ใช้

ห่างหายจากการบันทึก share ไปเป็นเดือน ความจริงก็มีหลายเรื่องต้องการบันทึก แต่ติดงานเร่งตรวจวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ป.โท ให้สำเร็จการศึกษา ทำให้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก

 

วันนี้เลยจั่วหัวเรื่อง ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเกิดในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ 11 มิ.ย. 53 ซึ่งเป็นวันกำหนดการนำเสนองานจากการพัฒนาบุคลากรของคณะด้วยการไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะบันทึก ต่อเนื่อง 4 ตอน ชดเชยที่ขาดหายไป

 

ในฐานะเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ ซึ่งแน่นอนว่า งบประมาณที่ใช้ต้องมากกว่าการจัดในประเทศทุกครั้งที่ผ่านมา ก็ต้องคาคหวังผลมากกว่า ที่ว่าเป็นธรรมาภิบาล เป็นการบริหารที่ดี คือความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะผู้อนุมติให้ดำเนินการว่า ดำเนินการแล้วได้ผลไปพัฒนาบุคลากรอย่างไร และผู้ที่ไปก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ใช้เงิน ซึ่งไม่ใช่ตอบคำถามต่อผู้อนุมัติเงิน แต่ต้องตอบคำถามแก่คนอื่นที่ไม่ได้ไป ตอบคำถามกับมหาวิทยาลัย ตอบคำถามแก่ประชาชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรก็ต้องให้บุคลากรปฏิบัติได้ดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้คุ้มกับงบประมาณที่ใช้ รวมกับเวลาที่ใช้ไป 3 วัน 2 คืน

 

ซึ่งผลทุกคนก็ร่วมกัน ในการปฏิบัติด้วยตวามช่วยเหลือกัน ไม่เกี่ยงว่าเป็นของของคนนั้น คนนี้ แต่เป็นงานของคณะเราที่หากช่วยได้ก็ช่วยกัน พอดีช่วงที่ผ่านมา คณะมีกิจกรรม การพัฒนาภาษาอังกฤษกับครูพี่แนนที่บริเวณตลาดนัดเกษตร และการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์สีขาว โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย รวมถึงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบบุคลากรของคณะได้ช่วยกันดำเนินการอย่างแข็งขัน จริงใจ จนทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดี โดยไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา แต่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับความสำเร็จของงานที่ช่วยกันทำ สอดคล้องกับ white ocean strategy ที่คุณดนัยมาบรรยาย แล้วจะบันทึกว่าคืออะไร

 

ซึ่งเป็นผลการพัฒนาบุคลากรในการทำงานเป็นทีม มีมูลค่าที่ทุกคนไม่เบิกค่าล่วงเวลา ที่ทำงานนอกเวลาไปบ้าง ช่วยประหยัดเงินไปพัฒนางานร่วมกันต่อไป ที่สำคัญทุกคนมีความสุขกับการทำงานเพื่อส่วนรวม ทั้งตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป็น individual social responsibility ตามที่คุณดนัยบรรยาย

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ