นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1438
ความเห็น: 1

ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร

มหาวิทยาลัยต้องปรับการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าว

 เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ได้ไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตร ระหว่างสภาคณบดี สาขาการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมหลาย ๆ กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันนำบทความวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานขึ้นระบบออนไลน์และนำมาใช้งานต่อไป รวมทั้งได้ร่วมฟังการบรรยายของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่งท่านได้พูดถึงว่า

นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันมี ครูที่สามารถให้หาความรู้ สอบถามค้นคว้าได้ตลอดเวลา คือ อากู๋ (google)  ครูวิกี้ (wikipedia) ครูตูบ (you tube) ท่านใดที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คงรู้จักครูเหล่านี้ดี ว่าสามารถหาคำความรู้ คำตอบ แก้ปัญหาจากครูเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ทั้งเนื้อหา รูป เสียง นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ ยังมีการพบปะพูดคุย สื่อสาร ส่งรูป เอกสาร ผ่านสังคมเครือข่ายแบบต่าง ๆ หรือ social network ตลอดเวลา  

คำถามจึงเกิดขึ้นว่า แล้วมหาวิทยาลัยต้องปรับการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าว การจัดซื้อ จัดหา จัดทำสื่อ คุ้มค่า ดีกว่า ครูเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งปี ๆ หนึ่ง มหาวิทยาลัยไทยมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้มากมาย  ใช้คุ้มค่า และจำเป็นต้องใช้หรือไม่ ต้องตอบตามข้อมูลการใช้ ไม่ใช่ตามอารมณ์ของผู้สั่งซื้อ ต้องศึกษาว่า หนังสือตำราเล่มเป็นพัน เป็นหมึ่น มีผู้ใช้กี่คน กี่ครั้ง หรือมีทางเลือกอื่น จากครูออนไลน์ให้ใช้หรือไม่ ที่สำคัญ ผู้สอนจะต้องปรับกระบวนการอย่างไร 

นอกจาก แหล่งและกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ยังเปลี่ยนยุคของเศรษฐกิจเป็น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy:CE) ที่เรียกว่า การเปลี่ยนความคิดให้เป็นเงิน (make money from ideas) อยากรู้ว่า คืออะไร ให้ถามจากครูทั้งสามได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ศิลปวัฒนธรรมมาทำให้คนมาใช้ของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นละคร แดจังกึม นักร้อง wonder girls ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่การสร้างกระแส แต่เน้นคุณภาพจริง ท่านใดลองเข้าดูเพลงเกาหลีผ่านครูตูบ จะพบคุณภาพของภาพและเสียง ความพิถีพิถันของนักร้อง การทำ MV นอกจากนี้ ก็มีสินค้า อิเลคทรอนิค เครื่องสำอางค์ เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ ยังรวมถึงศัลยกรรมความงาม ทั้งหมดเป็น creative industry (CI) จาก CE

 
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมก็มีความเห็นว่า ประเด็นนี้เราต้อง dialogue กันอย่างจริงจังครับ เพราะถ้าช้า เราก็จะจ่ายมากในสิ่งที่ใช้งานน้อยต่อไป ผมก็ยอมรับครับว่า ผมใช้ครูทั้ง 3 ท่านมากกว่า การเข้าห้องสมุดครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ