นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1623
ความเห็น: 0

ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว.

ประเทศไทย ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเชื่อว่า ประเทศอื่น ๆ ก็ถือว่าไทยเป็นชาติหนึ่ง หรือนานาชาติในประเทศอื่น

 สกว. เชิญชวนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยที่บุคลากรของคณะได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในรอบสองปี โดย สกว.ใช้เกณฑ์การตีพิมพ์ดังนี้ 

-         ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก =

-         วารสารนานาชาติไม่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๐.๗๕

-         วารสารระดับในฐานของ สกอ.  มีน้ำหนัก = ๐.๕๐

-         วารสารสถาบันที่มี impact factor ย้อนหลังสามปีไม่ต่ำกว่า ๐.๐๑ มีน้ำหนัก =๐.๒๕

-          วารสารสถาบันที่มี impact factor ย้อนหลังสามปีต่ำกว่า ๐.๐๑ แต่ไม่เท่ากับ ๐ มีน้ำหนัก =๐.๑๒๕

-         รายงานการประชุมนานาชาติ มีน้ำหนัก =๐.๒๕

-         รายงานการประชุมระดับชาติ มีน้ำหนัก =๐.๑๒๕ โดยนับบทความในเกณฑ์นี้ได้ไม่เกินจำนวนรวมของบทความที่ตีพิมพ์ข้างบนทั้งหมด  

นอกจากนั้น มีการจดสิทธิบัตรที่ได้อนุมัติแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว

-         จดในระดับนานาชาติ มีน้ำหนัก =

-         จดในระดับภูมิภาค มีน้ำหนัก = ๐.๗๕

-         จดในประเทศไทย มีน้ำหนัก = ๐.๕

-         อนุสิทธิบัตร มีน้ำหนัก = ๐.๒๕ 

แล้วเอาคะแนนมารวมกัน และมีระดับการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๕ = ดีมาก หรือระดับนานาชาติ ๔= ระดับดี หรือระดับชาติ ๓ = ปานกลาง ๒ และ๑ = ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

สำหรับครั้งนี้ สกว.ประเมินระดับภาควิชา ซึ่งภาควิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการประเมิน 

ระดับ ๔ หรือระดับประเทศ สองภาควิชา คือ พืชศาสตร์ และวาริชศาสตร์ และ

ระดับ ๓ สามภาควิชา คือ การจัดการศัตรูพืช ธรณีศาสตร์ และสัตวศาสตร์

 

ตามเกณฑ์ คือการเผยแพร่ในวารสารใด และลักษณะใด ที่น่าน้อยใจ คือ ทำไมของประเทศไทย จึงถูกกำหนดค่าโดย สกว. เพียงครึ่งหนึ่งของประเทศอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเชื่อว่า ประเทศอื่น ๆ ก็ถือว่าไทยเป็นชาติหนึ่ง หรือนานาชาติในประเทศอื่น

 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 มีนาคม 2553 19:32 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ