นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2568
ความเห็น: 9

รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ

สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง ต้องไม่ทำจนหลงอยู่ในระบบ จนหาทางออกไม่เจอ

   ทุกคณะ/หน่วยงานใน ม.อ. ในช่วงนี้ ก็ง่วนอยู่กับ การเรียนระบบ pmqa หรือ tqa ทั้งหมดแปลจาก NBMQA ในฐานะต้องทำหน้าที่บริหารคณะและต้องการเรียนรู้ ทำให้ต้องศึกษารายละเอียด บางทีอ่านภาษาไทยที่มีผู้ช่วยแปลมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็หยิบภาคภาษาอังกฤษมาอ่าน มาถึงวันนี้ก็ยังมองไม่ทะลุ คงเป็นระบบที่พัฒนามานาน ทำให้ระบบซับซ้อน เรียกว่าไปถึงข้างหลัง ก็ต้องย้อนกลับมาดูข้างหน้า ตรงกลาง เพราะระบบบอกว่า ผลลัพท์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการ และเป้าหมาย  

หลายท่านคงงง ๆ ว่า จะตอบคำถามที่ทำมาแล้วในการรายงาน หรือตอบที่คาดว่าจะทำในอนาคต ตอนแรกที่ทำก็งง ๆ เหมือนกัน แต่ตอนนี้คิดว่า น่าจะตอบคำถามว่าเราได้ทำอะไรมาแล้ว เพื่อจะตรวจสอบว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำ และหากจะทำระบบนี้ ก็ต้องทำ เพราะส่วนนี้เป็นรายงานประเมินตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทำให้เห็นว่า มีอะไรที่ต้องทำอีกมากน้อยเพียงใด เท่าที่ทำมาถึงปัจจุบัน พบว่า มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำตามระบบอีกมาก ซึ่งไม่แปลกใจว่าเพราะที่ผ่านมา ยังไม่ได้ทำตามระบบนี้  

ระบบ NBMQA เป็นระบบที่ต้องมองรอบด้าน และมองแล้วก็มองอีก  ตั้งแต่ หน้าที่ตามการจัดตั้ง เป้าหมาย ทิศทาง ค่านิยม วัฒนธรรม ปณิธาน ภารกิจ ความท้าทาย ความพร้อม ความสามารถ ความได้เปรียบ ความเสียเปรียบ โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อม อนาคต ปัจจุบัน แผน ระยะสั้น ระยะยาว ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ ตัวชี้วัด การประเมิน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย กติกา ระเบียบ ลูกค้า คู่แข่ง การตลาด คู่ส่งมอบ คู่ร่วมดำเนินการ การเงิน การงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี วิชาการ สังคม สิ่งแวดล้อม ความทุกข์ ความสุข ผลลัพท์ทุกด้าน ผลกระทบ ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน ความยั่งยืน การสื่อสาร การถ่ายทอด การรับฟัง ข้อมูล สารสนเทศ การเชื่อมโยง การบูรณาการ การพัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนาองค์กร (ไม่แน่ใจว่า ครบถ้วนหรือยัง)  

คงเห็นว่า แค่จะระบุองค์ประกอบก็ ซับซ้อนแล้ว และต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้ มาสร้างระบบ เชื่อมโยงกัน ให้เกิดความสมดุล และต้องปฏิบัติได้จริง ให้เกิดความยั่งยืน ต้องสื่อสารให้ทุกคน ทุกส่วน ทุกกลุ่ม แค่ศึกษาก็เหนื่อยแล้ว  

ทั้งหมด เป็นระบบที่รอบคอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ จริง ๆ  แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง ต้องไม่ทำจนหลงอยู่ในระบบ จนหาทางออกไม่เจอ เหมือนกับระบบที่ผ่าน ๆ มา ถ้าเปรียบลูกศร ก็มีหลายลูกมาก แค่จับมาเรียงทิศทางเดียวกันก็ยังสับสน  

สิ่งสำคัญที่สุด ต้องหาทิศให้เจอร่วมกัน ต้องนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง คือ

-        การศึกษาของคนไทยต้องดี ไม่ใช่ระบบดี แต่คุณภาพการศึกษาต่ำลง

-        วิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย ไม่ใช่แค่การตีพิมพ์ แค่ประโยชน์ของคนทำวิจัย แค่บอกว่ามหาวิทยาลัยได้ทำวิจัย

-        บริการวิชาการให้ประชาชน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น ไม่ใช่แค่จัดกิจกรรม

-        ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการปฏิบัติในชีวิตจริง ไม่ใช่แค่จัดกิจกรรม สอนให้จำ ทำข้อสอบได้ แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง  

ทั้งหมดนี้ คือรางวัลความเป็นเลิศที่แท้จริง  สิ่งที่ต้องระวัง อย่าหลงระบบ จนลืมเป้าหมาย อย่าลืมลงทุน ลงแรง เอาใจใส่ในพันธกิจหลัก ด้วยการทำแต่ระบบ  

อย่าทอดทิ้งนักศึกษา อย่าทอดทิ้งประชาชนไทย อย่าทอดทิ้งประเทศไทย เพราะเรา ลูกหลานเรา ต้องอยู่ในประเทศไทย     

เอ ชักสงสัยว่า มหาวิทยาลัยกี่แห่งในอเมริกาทำระบบที่สมบูรณ์นี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับต้น ๆ ทำกันหรือเปล่า หรือทำเฉพาะผู้หลงเพียงระบบ หรือเป็นเพียงการพัฒนาความรู้ของระบบ NBMQA         ไม่มั่นใจว่า จะลงทุนทำระบบที่ซับซ้อนขนาดนี้ หรือทำแล้ว มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะมีผู้เรียนมาสมัครเรียนกันมาก หรือคนเก่งจะมาเรียนมากขึ้น

 

ถามเพื่อเตือนสติตนเอง และขอเลือกส่วนที่จำเป็นที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาทำเท่านั้น และไม่เชื่อว่า ได้รับรางวัลตามระบบแล้วจะมีลูกค้ามากมาย แม้แต่ในอเมริกา มหาวิทยาลัยที่มีระบบนี้ที่ถูกระบุก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น หรือ มหาวิทยาลัยที่ใครต่อใครจัดว่าเป็น อันหนึ่งของโลก ของเอเซีย ก็ไม่มีปรากฏการณ์ว่ามีคนแย่งสมัครไปเรียน อาจมีผู้สมัครสู้โรงเรียนกวดวิชาของไทยไม่ได้ (เอ โรงเรียนกวดวิชา ทำระบบ tqa หรือเปล่านะ ??)  

 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 มีนาคม 2553 18:27 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Prida [IP: 58.9.19.96]
17 มีนาคม 2553 23:57
#55438

รางวัล TQA(MBNQA)เป็นยาวิเศษ(ของการบริหาร)จริง ถ้าสามารถเป็นนายระบบ...เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ(พาหนะ) คล้ายๆ Top Management ขององค์กร ขับรถแข่งนั่นแหละ

ตาม OP ของ TQA มี Leadership ขับรถซึ่งประกอบด้วยระบบสำคัญ 3 ตัว คือ Strategic Planning system, Workforce(HR)system และ Process Management โดยมีเกจ์วัดคือ Measurement, Analysis, and Knowledgement เพื่อให้บังเกิดผลงาน(Results)มีคุณภาพลูกค้าพอใจ(Customer Focus)

1. TQA เป็นการบริหารระบบ ดังนั้น จึงต้องเริ่มด้วยที่การออกแบบระบบ(System design) มิฉะนั้นก็ไม่มีระบบให้บริหาร...TQA ก็ฝ่อไร้ค่า

2. เป้าประสงค์ของ TQA คือการปรับปรุง OFI เพื่อสร้างความสามารถแข่งขัน..ทำได้โดยการประเมิน(Evaluating performance management system)ซึ่งต้องใช้"ระบบ"เป็นตัวประเมิน

 

น่าเสียดายที่ TQA ของประเทศไทยฝ่อ(Sterile)เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถทำหน้าที่ออกแบบระบบ(System design)ได้

แม้กระทั่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสภาพัฒน์ฯ(แผน 9)ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนำยาวิเศษตัวนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย

เพราะออกแบบระบบไม่เป็น !

 

 

ขอบคุณบันทึกนี้ ที่ได้สรุปเรื่อง PMQA/TQA ไว้ได้ชัดเจน

ในเรื่องการใช้งาน ผมก็เห็นด้วยว่าควรทำในส่วนที่เรามีศักยภาพไปก่อน แล้วค่อยขยับไปทำส่วนที่เหลือต่อไป

ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดเพราะอาจไม่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทขององค์กร วัฒนธรรม แบบไทยๆของเรา

 outcome ที่สำคัญในการทำคือ OFI ไม่ใช่คะแนนหรือรางวัล ที่ผมมองว่านั่นคือผลพลอยได้ครับ

 

Ico48
malee [IP: 113.53.120.53]
18 มีนาคม 2553 20:57
#55466
ชอบจังค่ะ บันทึกนี้

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน

Ico48
BS [IP: 61.90.114.21]
31 มีนาคม 2553 15:08
#55869

It's great to read Dr. Wullop's article. It's  absolutely true to look carefully into all factors given in your article, especially human capital.

But we often look for money first.

คุณ BS นั่นเพราะคนไทยลืมตัวเอง ดูถูกตัวเอง เรียนรู้เพียงเปลือกของตะวันตก แล้วหลงเชิดชู จนลืมคำว่า การอยู่ร่วมกัน จุนเจือพึ่งพากัน และยังยินดีไปจุนเจือนานาชาติ ทั้งๆ ที่เขาต้องการความเป็นไทย ๆ แต่เรากลับทั้งกันเอง

Ico48
BS [IP: 58.9.125.109]
04 เมษายน 2553 10:23
#55959

Agree with Dr. Wullop's comment. We learned a painful lesson from  "Tom Yum Goong Crisis".  We later learned about Enron and Automobile industry collapsed in the US.  People were laid-off.  Capitalism? Pro and con etc. Our values, and ways of living, helping each other, being fair and impartial treatment  are among our Thais' core values. Good to see your comments.

Ico48
BS [IP: 58.9.122.37]
05 เมษายน 2553 05:51
#55999
If you really belief in it, and do it the right way, you will be successful.  In business sectors there have been successful in many Thai companies and they have been awarded like CP and Siam Cement, etc. We call it "Thailand quality management awards, TQA". Wishing you all success in doing it in your prestigious university.
ขอบคุณคุณ BS ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ NBMQA เป็นระบบที่มีการพิจารณาประเด็นที่ครบถ้วนมาก ๆ แต่การใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจ และรู้จักใช้ให้เข้ากับบริบท และถึงเป้าหมายของคุณภาพผลผลิตจริงและประสิทธิภาพจริง หากใช้แบบลอกเลียนกันไป ก็จะหลงระบบ แต่คุณภาพจริงล้มเหลว เพราะมัวแต่ใช้พลัง ทรัพยากรไปลงที่ระบบ ดังนั้น การทำต้องตอบคำถามสุดท้ายว่า คุณภาพผลผลิตจริงคืออะไร ประสิทธิภาพจริงคืออะไร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ