นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 4446
comment: 0

ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว

มหาวิทยาลัยจำปาสัก เป็นมหาวิทยาลัยตอนใต้ของลาว ที่มีอายุจัดตั้งประมาณ ๘ ปี มีนักศึกษาประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีคณะเปิดสอนประกอบด้วย คณะเกษตร ศึกษา
 

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ก.พ. ๕๓ สภาคณบดี สาขาการเกษตร ได้จัดให้มีการดูงานการเกษตร ประเทศลาว ประสานการดำเนินการโดย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

การเดินทางจะผ่านไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ของบริษัทท่องเที่ยว ผ่านด่านช่องเม็ก ติดแขวงจำปาสักของลาว ด่านช่องเม็กอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ ๙๐ กม. เมื่อถึงด่าน ก็ต้องลงจากรถเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนออกจากไทย และเข้าเมืองลาว

ความต่างระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาว คือ ฝั่งไทยจะมีร้านค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป ที่คนฝั่งลาวมาซื้อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนฝั่งลาว เข้าไปมีร้านการปลอดภาษี ชื่อดาวเรือง และลูกค้าส่วนใหญ่คือคนไทย ในร้านหลัก ๆ มีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และไวน์ จากทั่วมุมโลก ราคาค่อนข้างย่อมเยาว์ บุหรี่ น้ำหอม จะมีสินค้าของลาวก็เป็นจำพวกผ้าไหม (ราคาค่อนข้างสูง) กาแฟสำเร็จรูป ซึ่งร้านค้าปลอดภาษีมีคนไทยเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงโรงงานทำกาแฟสำเร็จรูปโดยใช้วัตถุดิบการแฟที่ปลูกในลาวตอนใต้นี้ ซึ่งผู้ประกอบการร้านดาวเรืองเป็นผู้ดำเนินการและเรียกยี่ห้อ กาแฟดาว

   จากด่านช่องเม็ก ได้เดินทางต่อไปยังเมืองหลวงของแค้วนจำปาสัก ชื่อ ปากเซ  ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงผ่าน แสดงว่าตอนใต้ของลาวนั้น ไม่ได้กันด้วยแม่น้ำโขงเหมือนแถวเวียงจันทร์-หนองคาย หรือมุกดาหาร-สุวรรณเขต แต่จะห่างจากฝั่งไทยไป ๔๕ กม. และมีสะพานญี่ปุ่น-ลาวข้ามแม่น้ำโขง ซึ่งสร้างโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดใช้ปี ค.ศ. ๒๐๐๒     

พื้นที่การเกษตรในลาวใต้ ถึงแม้มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน และมีป่าเป็นต้นน้ำลำธารหลายแห่ง แต่สภาพอากาศค่อนข้างแห้งเช่นเดียวกับภาคอีสาน ถึงจะเป็นตอนใต้ของลาว แต่ก็มีพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลทำให้มีชา กาแฟปลูกได้ดี รวมถึงกะหล่ำปลี ซึ่งเป็นพืชหนึ่งที่ลาวส่งมาขายทางจังหวัดอุบลฯ รวมถึงกล้วยน้ำว้า

อาหารเมืองลาวมีปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์เป็นหลัก ประชาชน ยังมีการเลี้ยงวัว ควาย ซึ่งเป็นสัตว์หลักในวัฒนธรรมลาว เช่น มีวัว ควายเดินบนถนน ทั่วไป และรถยนต์ต้องหลบให้ การแต่งงานต้องวัว ควายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเป็นของหมั้นในการสู่ขอและแต่งงาน นอกจากแก้วแหวน เงินทอง หลายๆ ที่ในชนบท แก้วแหวนเงินทองมีน้อย หรือไม่มีไม่เป็นไร แต่วัว ควายต้องมี โดยจะนำมาใช้ทำอาหารเลี้ยงแขก

ดูสภาพการเกษตรเมืองลาว ดูจะย้อนหลังไปประมาณ ๒๐-๓๐ ปี เมื่อเทียบกับไทย  และพื้นที่ของแขวงจำปาสักที่ติดกับจังหวัดอุบลฯ นั้นเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีที่สุดของลาวตอนใต้ ที่ทางลาวยังเน้นเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ เริ่มมีการปลูกยางพารา แต่มักเป็นการลงทุนจากเวียดนาม และคนไทย

มหาวิทยาลัยจำปาสัก เป็นมหาวิทยาลัยตอนใต้ของลาว ที่มีอายุจัดตั้งประมาณ ๘ ปี มีนักศึกษาประมาณ ๘,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่ ๘๐%เป็นนักศึกษาชาย มีคณะเปิดสอนประกอบด้วย คณะเกษตร ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ อาคารเรียนเป็นอาคารสองชั้น สำนักอธิการบดีมีขนาดใกล้เคียงกับที่ว่ากี่อำเภอบ้านเรา แต่มีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยประมาณหมื่นกว่าไร่ ถนนภายในเป็นถนนลูกรัง อาจารย์จำนวนหนึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทย ทั้งจาก ม.เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ และขอนแก่น

นักศึกษาจะอยู่หอพักรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ต้องทำอาหารทานเอง ทางด้านการเกษตรมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย การเรียนการสอนยังเน้นการเรียนการปฏิบัติ ยังไม่เน้นการเกษตรที่มีวิทยาศาสตร์เป็นฐาน คนลาวผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุงหรือผ้าซิ่นเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ผู้ชายก็สวมกางเกง เสื้อเชิ๊ต ไม่ค่อยมีคนสวมกางเกงยีน คงเป็นเพราะมีราคาแพง และอากาศร้อน ในหน่วยราชการและวัดบางแห่ง ผู้หญิงต้องนุ่งผ้าซิ่นถึงจะเข้าไปได้  

ค่าครองชีพในลาวยังต่ำมากเมื่อเทียบกับไทย ครูที่สอนระดับประถมมีเงินเดือนราว พันต้นๆ ครูสอนระดับมัธยมมีเงินเดือนประมาณ พันปลายๆ  และถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีเงินเดือนประมาณ สองพันต้น ๆ เทียบกับประเทศไทยก็ประมาณ สามสิบกว่าปีที่แล้ว ดังนั้น ร้านค้า โรงแรม ห้องอาหาร จึงเป็นที่บริการและขายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ อย่างของอุปโภคบริโภคที่ไปจากประเทศไทย จะขายแพงกว่าประมาณ ๓-๕ บาท เช่นขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ไกด์นำทางบอกว่าสินค้าส่วนนี้ต่อราคาไม่ได้ เพราะเป็นราคามาตรฐาน ที่เรียกว่าขายต่ำกว่านี้ก็ขาดทุนแล้ว แต่ของอื่น ๆ สามารถต่อรองได้และราคาถูก เช่น กระเป่าเดินทาง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ โทรศัพท์มือถือจากจีน เครื่องประดับจำพวกเงิน นาก สายสร้อย กำไล ต่างหู

ไปประเทศลาวสามารถใช้เงินบาทไทยได้ทุกที่เช่นเดียวกับภาษาไทย และการเข้าประเทศลาวด้วยหนังสือผ่านแดนสามารถอยู่ได้ ๓ วัน ถ้ามากกว่านั้น ต้องใช้หนังสือเดินทาง

ถึงแม้โดยสภาพทั่วไป ประเทศลาวจะดูเหมือนย้อนหลังกว่าไทย ๒๐-๓๐ ปี แต่ก็มีโทรศัพท์มือถือใช้ มีจานดาวเทียวจากจีน ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ บาท อยู่ทั่วไป และรับทีวีได้ทั้ง ไทยและ จีน นอกจากของลาว  ชาวลาวนิยมใช้รถจักรยายยนต์ที่ทำจากจีน มีบ้างที่ไปจากไทยแต่ราคาจะสูงกว่าประมาณเท่าตัว รถยนต์จากจีน เกาหลี ที่ราคาไม่สูงนัก ความจริงคนลาวนิยมรถจากประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่ยังสู้ราคาไม่ไหว มีคนที่มีเงินซื้อได้ก็จะนิยมของไทย ไม่ว่าจักรยายนต์หรือรถยนต์  

การจราจรในลาวเดินรถทางขวา อะไรที่เล็กกว่าจะเหนือส่วนที่ใหญ่กว่า เช่น คน วัว ควาย หากรถไปชน เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้รถยนต์จอดอยู่ หากรถจักรยานยนต์มาชน รถยนต์ก็เป็นฝ่ายผิด ดังนั้น การขับรถ จอดรถต้องระวังให้ดีให้มาก ความจริงในภาษาลาว จะไม่มีรถชนกัน แต่เรียกการชนว่า ตำ การขับรถในลาวมีกติกาว่า อย่าขับรถไปตำคนอื่น อย่าให้รถคนอื่นมาตำเรา และอย่าขับรถตำกัน ทำเช่นได้ก็ขับรถในลาวอย่างปลอดภัย พูดถึงการจราจรในลาว ไฟแดงคนลาวเรียกว่า ไฟอำนาจ ไฟเหลืองเรียกไฟลังเล หรือไฟเกียม และไฟเขียวเรียกไฟเสรี          

 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2553 17:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.215.79.116
Message:  
Load Editor
   
Cancel or