นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1849
ความเห็น: 1

Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ไม่ต้องทำมากกว่าหน้าที่ เพียงปฏิบัติหน้าที่ให้ดี สมกับคนในมหาวิทยาลัย ก็น่าจะมีความหมายมากพอ

 ผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ มีหน้าที่ทำให้ผู้เรียนเก่ง มีความรู้ทุกคน ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนไปแล้วตรวจสอบว่าใครเก่ง ใครไม่เก่ง พอใครไม่เก่งก็พร่ำบ่น นินทา ต่อว่าผู้เรียนว่า ไม่ฉลาด ใครส่งผู้เรียนไม่เก่งมาให้สอน ทำไมไม่คัดเลือกเอาคนเก่ง ๆ เข้ามาเรียน มาก็ไม่ตั้งใจเรียน โดยลืมหน้าที่ของตนเองว่ามีหน้าที่ทำให้ผู้ไม่รู้ ให้รู้ในวิชาที่สอน ยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งต้องช่วยเหลือ บางคนเอาใจใส่เฉพาะคนเรียนเก่ง แต่การที่ผู้เรียนเรียนไม่ทัน อาจารย์จะบอกว่า โง่ ลองคิดดูว่า วิธีการเช่นนี้คือหน้าที่ของคนที่เรียกว่า อาจารย์หรือ  

ผู้เรียนคือผู้มาเรียนว่ายน้ำ ผู้สอนมีหน้าที่สอนให้ผู้เรียนว่ายน้ำไห้เป็น หากผู้สอนเอาใจใส่เฉพาะคนว่ายน้ำได้ และทิ้งคนว่ายน้ำไม่เป็นที่กำลังจะจมน้ำไปเพราะว่าน้ำไม่เป็น ว่ายน้ำไม่เก่ง ใครน่าจะช่วยเหลือกันแน่

หากมหาวิทยาลัย สอนเฉพาะคนเก่งให้ไปแข่งชิงแชมป์ได้เท่านั้น ก็คงต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป็นแค่สมาคมกีฬา ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาทุกคนให้ทำหน้าที่ได้ ไม่ใช่แค่แชมป์ 

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้างคนให้พร้อมไปทำงาน ในหน้าที่ต่าง ๆ และไม่ใช่เพียงมาถูกจับความรู้ใส่ให้เท่านั้น ที่สำคัญคือความรู้นั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันมีมากมาย แม้แต่ผู้สอนก็รู้ไม่หมดและที่รู้มาสอน

ยิ่งไปกว่า น่าจะลองตรวจสอบว่าที่สอน ๆ ไป นั้น ผู้สอนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงมากน้อยเพียงใด นอกจากใช้สอนเท่านั้น ที่สำคัญต้องชี้ช่องให้เกิดการพัฒนา ต้องให้กำลังใจในการพัฒนา ไม่ใช่ซ้ำเติมให้หมดกำลังใจ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่มาเรียน เพราะเรียนไม่ทัน ก็ถูกต่อว่าให้อาย จึงเบื่อหน่ายต่อการเรียน 
ผู้สอนพร่ำบนว่า นักศึกษาไม่พัฒนา ผู้สอนพัฒนาหรือไม่ ต้องการให้นักศึกษาเก่งคอมพิวเตอร์ แต่ผู้สอนหลายท่านใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น ไม่ติดตามข่าวสารข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่สอนว่า คอมพิวเตอร์สำคัญ (สำคัญอย่างไร ทำไมผู้ไม่จัดหามาใช้ มิหนำซ้ำ เมื่อมีข่าวสารส่งมายังบอกว่า ไม่เห็นทราบเลย เคยได้ยินบุคลากรในมหาวิทยาลัยพูดจริง ๆ )
 นักศึกษาหลายคนจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาเรียน หรือถูกบังคับให้ต้องซื้อ

ผู้สอนบอกว่า มหาวิทยาลัยต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ใช้ ทั้ง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เลยไม่รู้ว่า ใครไม่พัฒนา ผู้เรียน หรือผู้สอน ที่เป็นปัญหาและเป็นภาระ แล้วจะให้ผู้เรียนเข้าใจว่าอย่างไร บอกว่าสำคัญ ฉันต้องทำ แต่ผู้สอนทำไมไม่ทำ 

คงต้องตระหนักให้ดีถึงการทำหน้าที่ ทั้งนี้คงไม่ใช่เฉพาะผู้สอนเท่านั้น หมายถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ต้องบริการที่ดี ดูแลให้เป็นแบบลูก หลาน เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีของผู้เรียน ซึ่งจะได้รับกลับเมื่อผู้เรียนจบเป็นบัณฑิตไปทำงานที่เราต้องไปรับบริการ หากเราให้บริการอย่างไรกับเขาวันนี้ เราก็จะได้รับบริการในลักษณะเดียวกันในอนาคต

หากไม่แน่ใจ ก็ลองส่องกระจกชะโงกดูเงาการทำหน้าที่ของเราว่า หากเป็นผู้มาเรียน มารับบริการ น่าพึงพอใจ มีความสุขใจ ชื่นใจ มีกำลังใจ นำไปบอกต่อว่าดี  

หรือนำไปก่นด่า เอาไปล้อเลียน ล้อเล่น ตั้งฉายา ไม่อยากมาพบ ไม่อยากมารับบริการ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ และคงได้รับบริการเช่นนี้เหมือนกันเมื่อนักศึกษาจบไปทำงาน ไม่ใช่แก้แค้น แต่เป็นประสบการณ์ที่เคยได้รับจริง ก็นำไปใช้จริง 

จะเห็นว่า จะพัฒนาเขาให้อยู่ร่วมกับเรา บริการเราในอนาคตอย่างไร ? 

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้สอน และไม่ใช่ผู้สอน ต้องมีหน้าที่สอนในสถานการณ์จริง อย่าเพียงมองนักศึกษาเป็นเด็ก ไม่พอใจก็ดุด่าว่ากล่าว พึงแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ดี ให้เห็นว่าเป็นสำคัญว่า เมื่อจบไปแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร อย่างน้อยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันนั้น นี้ ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงสถาบันการศึกษาแน่นอน ดังนั้น หากต้องการให้เข้ามีคุณภาพดีก็ต้องช่วยกันเป็นต้นแบบการศึกษาที่ดี ๆ นั่นคือหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัย  

ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบริการต่อนักศึกษา คงต้องลองมองภาพให้เห็นว่า หากเราเป็นนักศึกษา จะพึงพอใจ จะรับเป็นต้นแบบที่ดี น่านำไปปฏิบัติ เมื่อเห็นแล้ว มาช่วยกันปฏิบัติเป็นต้นแบบที่ดี ๆ เพื่อจะได้รับบริการดี ๆ เมื่อนักศึกษาจบไปทำงานบริการที่ดีกันดีไหม

 

อยากได้อย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ที่บันทึก ก็อยากได้อย่างดี อยากให้ลูกหลานที่มาเรียนจบแล้วดี ได้รับบริการที่ดี ไม่ต้องทำมากกว่าหน้าที่ เพียงปฏิบัติหน้าที่ให้ดี สมกับคนในมหาวิทยาลัย ก็น่าจะมีความหมายมากพอ

ลองกลับไปมองหน้าที่และทำหน้าที่ให้เหมาะสมเป็นต้นแบบที่ดี

คงได้อะไรที่ ดี ดี

 
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 ธันวาคม 2552 19:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ อ่านบันทึกนี้ ได้แนวคิดที่จะไปทำต่อครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ