นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2819
ความเห็น: 2

งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์

นิสิตนักศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกที่อ่างน้ำแก้ลิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

งานประเพณีสี่จอบเป็นงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของคณะ/ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนรู้การเกษตร วัฒนธรรมต่างภูมิภาค เพื่อเป็นการปิดโลกทัศน์ให้นิสิตนักศึกษา รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงาน นอกจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา คือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งปีนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองตำบลคอหงส์ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่และอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ที่ถนนปุณณกันฑ์ และคลองระบายน้ำ บางส่วน

ในปีนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก ๑๑ สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม+๑ สถาบันเข้าร่วมสังเกตุการณ์ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน จึงได้แบ่งคนไปทำกิจกรรมออกเป็น ๓ กลุ่ม คือไปปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิง และอีกสองกลุ่มไปดูแลปลูกต้นไม้บริเวณคลองระบายน้ำ  จากการทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีคนซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกที่อ่างน้ำแก้ลิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

จึงบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์บทหนึ่งของงานประเพณีสี่จอบ ครั้งที่ ๒๗ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ  

ขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้สนับสนุนการดูแลที่พักของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม การใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติทำพิธีเปิดงานและการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ผู้ที่มาร่วมได้ชื่นชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของศูนย์ประชุมฯ  

ขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองตำบลคอหงส์ได้ร่วมกิจกรรมและดูแลแขกจากทุกภูมิภาคในฐานะเจ้าของพื้นที่  

และขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกสถาบัน โดยเฉพาะของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดี ทั้งนี้เพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อมเป็นพลังสำคัญของประเทศต่อไป

 
created: 10 December 2009 17:58 Modified: 09 October 2010 17:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ศรีนรา (Recent Activities)
13 December 2009 17:27
#51975

4job-10

4job-11

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
16 December 2009 09:46
#52069
ขอบคุณคุณศรีนรา ที่ช่วยนำภาพมาเติมเต็ม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ