นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2051
ความเห็น: 3

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ

นักศึกษาบัณฑิต บุคลากรของคณะ เป็นบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในการพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ มีความเจริญอยู่ตลอดเวลา เหมือนส่วนของต้นมะลิที่มีสีเขียว

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตั้งชื่อนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากที่ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย สมควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความเป็นเฉพาะที่มีภูเขาจนถึงทะเลทั้งสองฝั่ง มีพืชพรรณธรรมชาติที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ที่ส่วนใหญ่เป็นพืชยืนต้น ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน มีทรัพยากรประมงทางทะเลที่ไม่ใช่การเพาะเลี้ยงในขณะนั้น รวมทั้งมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ที่มีฝนตกเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีฤดูหนาว

ดังนั้น การจะตั้งคณะว่า คณะเกษตรเช่นที่อื่น ๆ ที่มีการผลิตด้วยการเพาะปลูกพืชล้มลุก การประมงที่ทำในลักษณะการเลี้ยงปลาน้ำจืด ก็ไม่น่าจะเหมาะสม แต่ก็มีการใช้ทรัพยากรในการผลิต และการจับปลา กุ้ง หอยในทะเล มาเป็นสินค้า และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ที่ทำอย่างไรจึงจะสามารถคงความสมบูรณ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  ด้วยเป้าหมายดังกล่าว จึงได้ตั้งชื่อคณะว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การนำมาผลิตแล้ว ยังต้องมุ่งให้คุ้มทุนค่า ศึกษารักษาทรัพยากรไม่ใช่เฉพาะทางธุรกิจ แต่เป็นค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อม จึงทำให้หลักสูตรของคณะทุกหลักสูตรมีรายวิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาบังคับ 

เมื่อชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มีการตั้งภาควิชาและสาขาวิชาของหลักสูตรให้สอดรับกัน คือ ภาควิชาพืชศาสตร์ แทนที่จะเป็นพืชไร่ พืชสวน ภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาธรณีศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์  และภาควิชาพัฒนาการเกษตร รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรดิน

 แสดงการมีวิสัยทัศน์ของคณะผู้จัดตั้งที่ปัจจุบันมีหลายสถาบันได้ตั้งชื่อคณะที่มีคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติ และ Natural Resources ในต่างประเทศ

 สำหรับ สีประจำคณะซึ่งเป็นสีที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นของแถบของชุดครุยของคณะ ได้กำหนดให้เป็นสีเขียวก้านมะลิ ทราบจากท่าน ผศ.ดร. เจือ สุทธิวนิช ผู้ดำเนินการก่อตั้งและคณบดีท่านแรก ว่าท่านศึกษาสังเกตเห็นว่า ก้านมะลิที่เป็นส่วนที่อยู่ในระยะที่มีดอกและมีการเจริญนั้น จะคงสีเขียวไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นนั้น แสดงว่าไม่มีการผลิดอกออกใบแล้ว 

 ดังนั้น ความเป็นสีเขียวของก้านมะลิของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนว่า นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของคณะ เป็นบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในการพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ มีการเจริญอยู่ตลอดเวลา เหมือนส่วนของต้นมะลิที่มีสีเขียวที่ยังมีการแตกกิ่งก้านสาขา ออกใบ ออกดอกอยุ่ เรียกว่าเป็นบุคคลที่ยังมีไฟหรือพลังในการพัฒนาที่ยังคงเป็นก้านมะลิที่ยังคงสีเขียว  

แสดงว่า สีเขียวก้านมะลิของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหมายทางการศึกษาและพัฒนาคน สมกับชื่อคณะในสถาบันอุดมศึกษา  

 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 กันยายน 2552 19:04 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นธงที่ประดับอยู่บริเวณรอบคณะ
มีการเปลี่ยนสีเป็น "สีเขียวก้านมะลิ" ซึ่งสีอ่อนกว่าเดิมหรือเปล่าคะ

เข้ามาซึมซับความรู้ของสีเขียวก้านมะลิครับ

มีความหมายที่ดีมากจริงๆ

คุณ mandala

ตราบใดที่มีสีเขียว ย่อมมีการพัฒนา ผลิออกออกผลได้ครับ ถึงจะอ่อนแรงไปบ้าง ได้รับปุ๋ย น้ำดี ๆ ก็งามขึ้นมาเอง

ขอบคุณ คุณคนธรรมดา ที่แวะมาทักทาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.31.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ