นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2998
ความเห็น: 29

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร

 จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญ  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 22 September 2009 11:18 Modified: 09 October 2010 17:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
pai (Recent Activities)
22 September 2009 16:26
#48614

ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ

 

Ico48
mandala (Recent Activities)
22 September 2009 20:12
#48622

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Ico48
รศ. ดร. อยุทธ์ นิสสภา [IP: 192.168.100.112]
28 September 2009 13:48
#48832
ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

รศ. ดร. อยุทธ์ นิสสภา

Ico48
ณัฐกานต์ [IP: 117.47.6.13]
08 October 2009 00:35
#49126

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและอยุ่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 18:51
#49189

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 18:56
#49191

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง ศรัญญ่า ประทีป [IP: 124.157.235.167]
09 October 2009 18:58
#49192

ทรงพระเจริญ ทรงหายประชวรไว ๆ

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:01
#49193

ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:03
#49194

ขอพระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:07
#49195

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก ทรงให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:09
#49196

ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:12
#49197

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:17
#49198

ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:18
#49199

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
[IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:22
#49200

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:53
#49201

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
27 October 2009 16:55
#49967
 

ขอทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Ico48
ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.46.238]
11 November 2009 16:35
#50666
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.37.145]
12 November 2009 11:46
#50701

เรารักในหลวง

Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.37.145]
12 November 2009 11:47
#50702
ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.37.145]
12 November 2009 11:48
#50703
ทรงพระเจริญ ทรงหายประชวรไว ๆ
Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.37.145]
12 พฤศจิกายน 2552 12:21
#50709

ขอให้ในหลวงทรงหายประชวร

ขอให้ในหลวงทรงมีพลานามัยที่สมบูรแข็งแรง

ในหลวงทรงพระเจริญ

Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.37.145]
12 November 2009 12:24
#50710
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.43.40]
12 November 2009 13:23
#50716
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญอยู่คู่กับประชาชนตลอดกาลและทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.43.40]
12 November 2009 13:25
#50718
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว
Ico48
ส.พัน.๕ [IP: 118.173.33.109]
27 December 2010 09:58
#62574
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Ico48
ส.พัน.5 [IP: 180.180.194.160]
04 Febuary 2011 11:25
#63388
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Ico48
ข้าราชการ ร.๑๕๑ พัน.๑ [IP: 61.7.190.81]
08 Febuary 2011 11:18
#63510
ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Ico48
นศท.ฃุติกร [IP: 101.108.10.72]
15 September 2011 09:27
#68681

ขอทรงมีพระหฤทัยและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ