นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1892
ความเห็น: 2

สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.

การทำงานดียังไม่น่าจะพอ การมีผลงานด้วย จะเป็นความภาคภูมิใจของการทำงาน ที่เป็นหลักฐานคงอยู่ตลอดไป
ปีนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นทีมประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ร่วมกับกรรมการสามท่าน คือ ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์ ผศ.รัสมี  จิวสุวรรณ คุณกุลศรี  พึ่งพันธ์ โดยมีคุณพรพิตรา  อุ่นภิรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการ

ทีมงานทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งศึกษางานที่ได้แบ่งกันรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนเข้าประเมิน และระหว่างการประเมิน โดยเฉพาะเลขาฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลอย่างดี ทั้งก่อนประชุมมอบหมายงาน ที่ใช้ระหว่างประเมิน และขณะนี้ ได้ส่งต้นร่างรายงานให้กรรมการช่วยดูแล้ว หลังจากเข้าประเมินเมื่อ ๘-๙ ก.ย. ๕๒ 

สิ่งที่พบจากการพูดคุยกับตัวแทนผู้รับบริการทุกส่วน ทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะ/หน่วยงาน ต่างๆ มีผลไปในทางเดียวกันว่า กบศ. มีการให้บริการอย่างดี เต็มที่ ทุกครั้ง บุคลากรมีความชำนาญ มีความถูกต้องในการตอบคำถาม จึงเป็นสิ่งดี ๆ จากผู้รับบริการ

 แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่อาจกระทบภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย คือ เว็บล่มในช่วงการลงทะเบียน หรือแม้แต่ในช่วงที่นักเรียนเข้ามาหาข้อมูลในช่วงสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปด้วย คงต้องฝากถึงมหาวิทยาลัยว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ที่อื่นเขาเป็นปัญหาอย่างเราหรือไม่ แล้วมีวิธีการดูแลอย่างไร  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า บุคลากรมีความตั้งใจทำงานอย่างดี อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าเป็นสิ่งที่ดีในการประกันคุณภาพ และน่าจะใช้จุดแข็งนี้จัดระบบขับเคลื่อนให้เป็นผลงาน ด้วยการนำกระบวนการวิจัยและการสร้างผลงาน ที่มีการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ จัดระบบ แล้วตรวจวัดว่าระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างไร ด้วยระบบประกันคุณภาพ ก็น่าจะสร้างผลงานได้หลายจุด

ขณะนี้ บุคลากรได้รับการชื่นชมจากผู้รับบริการ แต่กลับไม่ค่อยมีความสุขในการทำงาน บอกว่ามีงานมาก ดังนั้น หากมีการจัดระบบที่ดี ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ ก็น่าจะทำให้ทำงานสะดวก สนุกขึ้น และผลงานดังกล่าวก็สามารถนำไปขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการได้ ทำให้มีผลงาน เกิดนวัตกรรม มีระบบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรสมัยปัจจุบัน ขอเพียงทุกคนช่วยขยับตัวเองมาช่วยกันจัดระบบงาน

 ตัวอย่างที่เคยไปช่วยจัดระบบ เช่น การส่งคะแนนออนไลน์ ซึ่งเดิมจะส่งเป็นกระดาษมาที่ทะเบียนกลาง แล้วมากรอกลงระบบคอมพิวเตอร์ ต้องตรวจกัน ๓-๔ รอบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดความผิดพลาด ก็เปลี่ยนมาส่งออนไลน์ ซึ่งมีการตรวจตั้งแต่ผู้สอน เจ้าหน้าที่คณะ แล้วส่งกระดาษมาตรวจอีกทีที่ทะเบียนกลาง ซึ่งก็ไม่ต้องมาเริ่มกรอกใหม่ เพียงแต่ตรวจว่าที่ส่งมาออนไลน์ตรงกับกระดาษที่ของส่งมา ทำให้ลดงานไป ลดเวลาได้พอสมควร เพราะที่ระดับผู้สอนและที่คณะ จะส่งวิธีไหนก็ต้องตรวจอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเครื่องมือมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน ถ้าหากมีการนำไปวิเคราะห์ว่า  ของใหม่ลดงาน ลดเวลาลงเท่าไร เมื่อเทียบกับของเดิม แล้วดูว่ามีจุดใดจะปรับให้ดีขึ้นได้อีก ก็จัดทำเป็นผลงานได้แล้ว ซึ่งก็ยังไม่มีใครนำไปวิเคราะห์จัดทำ 

ขอแสดงความยินดีในผลการประกันคุณภาพ ซึ่งไม่ใช่ แค่ตัวเลข แต่เป็นความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ และขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเท ตั้งใจทำงาน เพื่อมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อย่างดี  

ขอเชียร์ให้ช่วยกันจัดระบบงานให้นำไปสู่การสร้างผลงาน (ตามประสาของผู้ปะเมิน ก็ต้องชี้แนะกัน) ก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ดีขึ้น การทำงานดียังไม่น่าจะพอ การมีผลงานด้วย จะเป็นความภาคภูมิใจของการทำงาน ที่เป็นหลักฐานคงอยู่ตลอดไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกคน 

ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านและเลขาฯของทีม ที่ทำงานกันอย่างตั้งใจ และอยากเห็นคุณภาพที่ดีขึ้น อันเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องช่วยส่งเสริม สนับสนุน

 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 กันยายน 2552 20:03 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณคุณปุกปุยที่ส่งยิ้มให้ (ใช่หรือเปล่า?) ของดีต้องชม และส่งเสริม ตามหน้าที่ผู้ประเมิน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.135.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ