นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2061
ความเห็น: 3

๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร

มีการประชุมกัน สองเดือนกันครั้ง มีการประชุมวิชาการ เรียกว่า อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปีละครั้ง และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการการเกษตร

ในคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ โดยเรียกว่า สภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว ๒๔ คณะ + ๑ คณะที่ได้เห็นชอบให้เป็นสมาชิก แต่จะเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หรือเดือนตุลาคม ๕๒ นี้ คือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ม. แม่โจ้ คือคณะที่จะเป็นสมาชิกล่าสุด  

สำหรับคณะที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีสาขาการเกษตรแล้ว ๒๔ คณะ ประกอบด้วย

๑.    คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

๒.    คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

๓.    คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

๔.   คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

๕.   คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์

๖.    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

๗.   คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

๘.   คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

๙.    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

๑๐.   คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้

๑๑.   คณะเกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๒.   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑๓.  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

๑๔.  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

๑๕.    คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

๑๖.  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

๑๗.  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

๑๘.   คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๙.    คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ

๒๐.   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร ม.ศิลปากร

๒๑.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒๒.  หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๓.  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

๒๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดับคณะ และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน และมีบางสถาบันก็เป็นหน่วยงานระดับหลักสูตร เข้าร่วมเป็นสมาชิก มีการประชุมกัน สองเดือนกันครั้ง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งมีการประชุมวิชาการ เรียกว่า อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปีละครั้ง  และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการการเกษตร

 
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 กันยายน 2552 19:36 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ศิษย์เก่า [IP: 112.142.176.184]
14 กันยายน 2552 21:16
#48316
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อความหมายดีจังค่ะ ครอบคลุมทุกอย่าง มิใช่ด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว(เหมือนที่อื่น) อาจหมายรวมถึง พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ถ่านหิน น้ำมันก๊าซ ป่าไม้ และอื่นๆ  อีกมากมาย

ตอบศิษย์เก่า

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นคณะแรกที่ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ รวมประมาณ ๓๔ ปีแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างจากการเกษตร คือการรู้จักทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้คุ้มค่าและยั่งยืน

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.95.80]
12 พฤศจิกายน 2554 17:35
#71273

General of Shenzhen Wang Li Zong society scale ashore the turntable and pointer

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ