นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1999
ความเห็น: 0

ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

เป็นขวัญ กำลังใจ และพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งแก่เกษตรกรและประชาชนไทย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์ ทรงใส่พระทัย และมีพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรมายาวนานต่อเนื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์  (เกษตรศาสตร์) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวเกษตรกรที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๙

ทั้งหมด เป็นขวัญ กำลังใจ และพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งแก่เกษตรกรและประชาชนไทย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์ ทรงใส่พระทัย และมีพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรมายาวนานต่อเนื่อง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 สิงหาคม 2552 08:51 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ