นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 21549
ความเห็น: 6

แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

การประเมินในรอบสาม คงจะดำเนินการในปีแรกของการประเมินในรอบสาม คือปี ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณบดีว่า  สมศ. ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ รอบสาม ซึ่งจะเริ่มในปี ๒๕๕๔ โดยมีแนวทางดังนี้

๑.     ความพร้อมพื้นฐาน ในด้าน ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ความสามารถการเข้าถึงแหล่งความรู้ ระบบการสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยของนักษาบัณฑิตศึกษา ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานหลักสูตร แผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรสนับสนุนระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน ประสบการณ์และผลงานในอดีต

๒.   ระบบฐานข้อมูล เน้นที่ความสมบูรณ์ถูกต้อง ทันเวลา

๓.    กลุ่มสถาบันการศึกษา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน กลุ่มวิจัย กลุ่มผลิตบัณฑิต และกลุ่มเฉพาะทาง (ม.อ. คงอยู่ในกลุ่มวิจัย)

๔.    การประเมินเน้นที่ผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย

        ๕.๑ คุณภาพที่พึงปรารถนาของไทย

        ๕.๒ ความเข้มแข็งและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

        ๕.๓ ความสามารถการแข่งขันของประเทศ

        ๕.๔ ประโยชน์ที่สังคมไทยได้รับ

        ๕.๕ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการประเมินของ ม.อ. ในรอบสองนั้น ดำเนินการในปีแรก คือ ๒๕๔๙ ซึ่งใช้ข้อมูลปี ๒๕๔๘ ดังนั้น การประเมินในรอบสาม คงจะดำเนินการในปีแรกของการประเมินในรอบสาม คือปี ๒๕๕๔ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงต้องเตรียมการจัดทำผลงานของปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ในช่วงเดือน มิถุนายน ๕๓ ถึง สิ้นเดือนพฤษภาคม ๕๔) โดยเฉพาะ ด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มวิจัย  รวมถึงคุณภาพของบัณฑิตและการมีงานทำ

ม.อ. ต้องผนึกกำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประเมินรอบต่อไปกันแล้ว โดยเฉพาะฝ่ายทำผลงาน ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำผลงาน ตีพิมพ์ผลงานกัน ประมาณ ๑-๒ ปี ขึ้นกับว่าอยู่ในขั้นไหน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการเก็บข้อมูลให้ทันและชัดเจน ซึ่งต้องการความร่วมมือกันทุกฝ่าย ซึ่งเราได้ร่วมทำกันมาแล้ว และจะร่วมกันทำกันต่อไป    

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 มิถุนายน 2552 17:31 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
nuanjira [IP: 192.168.100.112]
13 มิถุนายน 2552 12:46
#45265

ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกช่องทางหนึ่ง

รอบ3 สมศ.สื่อสารล่วงหน้านานกว่ารอบ2 แต่ละมหาวิทยาลัยคงเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งของม.อ.ในการรักษาระดับที่เคยทำไว้

ก็อย่างที่ท่าน  nuanjira ว่า จึงต้องช่วยสื่อให้ทราบ และช่วยกันทำ

Ico48
surat [IP: 125.26.83.240]
04 สิงหาคม 2553 23:37
#59338
อยากทราบว่าการประเมินรอบ3ของ สมศ.ที่จะออกประเมินนั้น จะรวมโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ด้วยหรือไม่และถ้ารวมด้วย จะไปในแนวไหนคะ  ขอบคุณค่ะ
คุณsurat
ขออภัยที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ ตอนนี้ระบบรอบ ๓ ยังไม่นิ่ง คงต้องรอ สมศ.อีกระยะหนึ่ง
Ico48
วรรณี ศักดาณรงค์ [IP: 110.49.225.51]
30 มีนาคม 2554 21:33
#64623

ต้องการรูปแบบ  หรือแบบฟอร์มมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา  ที่  สมศ.  จะประเมิน

เรียน คุณวรรณี ศักดาณรงค์
คิดว่าทาง สมศ. น่าจะมีข้อมูลดังกล่าวแล้วในขณะ ลองเปิดเว็บ สมศ. หรือติดต่อ สมศ. นะครับ

โชคดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ