นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2245
comment: 0

ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ

มาเพิ่มความอร่อยในการบริการเพื่อเพิ่มค่าการให้บริการ และเพิ่มผู้รับบริการ กันเถอะ

พูดถึงการบริการ หรือการทำงาน สิ่งที่มักถูกพูดถึงคือ จิตบริการ และเมื่อพูดถึงคุณภาพของการบริการก็จะพูดถึง ความถูกต้อง ว่องไว ทันกาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

สิ่งที่มักถูกลืมไป ทั้งการกำหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติคือ ความถูกใจ แล้วถามว่าจะวัดประเมินอย่างไร ก็เอาง่าย ๆ คือให้บริการด้วย  ความยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในผู้รับบริการ พูดดีี สุภาพ อ่อนน้อม เป็นมิตร-เป็นเพื่อน รับฟัง จริงใจ และเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติดูแล้วไม่น่าทำยาก ไม่ต้องลงทุน การกำหนดไว้ ถึงแม้จะวัดยาก เพียงแต่ไว้คอยเตือนใจเวลาให้บริการ ก็น่าจะคุ้มกับให้บริการขององค์กร

หากจะเปรียบเทียบกับการทำอาหาร แม้ถูกหลักอนามัย มีสารอาหารดีครบถ้วน แต่ขาดความอร่อย อาหารก็ขายไม่ได้ ไม่มีใครชอบทาน ซึ่งการทำอาหารให้อร่อยยากกว่าการบริการที่ถูกใจ  อีกเรื่องคือการประเมินความพึงพอใจของการบริการ

สิ่งที่น่าจะแสดงผลสำเร็จที่ดีคือ พฤติกรรมของผู้มารับบริการ นอกจากพึงพอใจแล้ว น่าจะดูถึง ความยินดีใช้ ยินดีจ่าย อยากใช้บริการ แย่งกันมาใช้ ชวนเพื่อนมาใช้ ภูมิใจที่ได้ใช้ 

การคิดไปอีกขั้น จะช่วยให้เห็นแนวทางการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  

มาเพิ่มความอร่อยในการบริการเพื่อเพิ่มค่าการให้บริการ และเพิ่มผู้รับบริการ กันเถอะ

 
created: 22 April 2009 17:05 Modified: 09 October 2010 17:37 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or