นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1957
ความเห็น: 4

แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ทำไมจะไม่ช่วยกันทำ
 

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้

ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบันทึกเป็น explicit knowledge แล้วบันทึกเพิ่มเติมขยายความรู้ขยายใช้งานร่วมกัน ว่าในเรื่อง/ปัญหาเดียวกันมีวิธีการเพิ่มเติมอะไรบ้าง แล้วมีการรวบรวมความรู้เก็บไปไว้ใช้ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อไม่ให้ปัญหาที่ได้มีการแก้ไขแล้วเกิดซ้ำอีก หรือคนมาใหม่สามารถเรียนรู้ รับรู้เพื่อทำงานให้เร็วขึ้น และพัฒนาต่อให้ทันสมัย เช่น การปรับใช้ให้ทันกับเทคโนโลยี เรียกว่าเอาประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน ไปพัฒนาต่อยอดกับความสามารถทางเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ หรือเมื่อคนใหม่เข้ามาทำงาน สามารถตั้งคำถามในการทำงานขึ้นระบบ แล้วมีผู้ช่วยให้คำตอบเพื่อนำประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้มีการใช้แชร์กันมาพอสมควร จึงตกลงกันว่าจะขยับให้นำไปสู่การจัดการความรู้ โดย

๑.    กำหนดให้แต่ละหน่วย/แต่ละงานมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ

๒.    ให้มีการบันทึกเกี่ยวกับงานในหน้าที่ อย่างน้อยเดือนละ ๑ เรื่อง ซึ่งอาจเป็น กฎ ระเบียบใหม่ วิธีการทำงานใหม่ ๆ ข้อมูลใหม่ เป็นเรื่องที่มีผู้ปฏิบัติผิดพลาดเพื่อเป็นแนะนำ หรือการพัฒนาการทำงานร่วมกัน  

๓.    เมื่อมีการบันทึก ช่วยเมลส่งไปแจ้งให้เข้ามาใช้งาน และใครที่มีวิธีการเพิ่มเติมก็บันทึกเพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะจากประสบการณ์ของตัวเองเพื่อถ่ายมาเป็นบันทึก คอดว่า คนในคณะทรัพฯทำงานกันมา ๒๐-๓๐ ปี น่าจะมีประสบการณ์มาแชร์กัน หรืออาจเป็นการตั้งคำถามมาช่วยกันถามตอบ ดังบันทึกตัวอย่าง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/12094 

๔.   ให้แต่ละหน่วยสรุปผลทุกรอบหกเดือน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม ว่าได้บันทึกความรู้อะไรไปบ้าง มีความรู้เพิ่มเติมอะไร ประมวลนำไปใช้งานร่วมกันอย่างไร นำแจ้งกรรมการประจำคณะ และนำขึ้นเว็บเก็บเป็นความรู้และใช้งาน   

การจัดการความรู้ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว คือการบันทึกสาระของการจัดบรรยายขยายผล ประสบการณ์การไปต่างประเทศ การประชุมวิชาการ รวมถึงผลการวิจัยของคณะที่มีสาระความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องนี้ก็ขอให้ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการดำเนินการทุกรอบหกเดือนเช่นเดียวกัน  

อีกส่วนที่มอบให้งานบริการวิชาการดำเนินการสกัดเอาความรู้จากการวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และรวบรวมเป็นความรู้ ขอให้มีการสรุปผลทุกรอบหกเดือน  

รวมทั้ง การมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้นักศึกษา หรือการอบรมต่างๆ โดยบันทึกเป็นประเด็นสรุป เพื่อนำไปใช้งาน เช่น การบรรยายวิธีการเรียน การจดบันทึก การหางานทำ เทคนิคการสมัครงาน ฯลฯ ว่ามีวิธีใดทำอย่าง เพื่อนำไปอ่านและปฏิบัติได้ รวมทั้งการบันทึกเป็นไฟล์ไว้แนะนำให้นักศึกษาเปิดอ่าน ดู ได้ ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้มีแหล่งของความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ขอให้มีผู้บันทึกสาระประเด็นด้วย อย่าลืมทำสรุปผลทุกรอบหกเดือน 

การเก็บประมวลไว้ทุกรอบหกเดือน เพื่อให้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว หากเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานก็จะได้ทราบว่า ได้ผลหรือไม่ จากการเผยแพร่ดังกล่าว ที่สำคัญเป็นหลักฐานว่าได้มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจริง ๆ  

จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มีการสรุปครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ นี้  

สำหรับอาจารย์และนักวิชาการ ขอความร่วมมือช่วยแจ้งว่า ท่านมีความรู้อะไรบ้างที่อยากให้นำไปเผยแพร่ และหากเจ้าหน้าที่ไปติดต่อขอให้ช่วยให้ข้อมูลด้วย ขณะนี้ คณะได้ประสานกับรายการวิทยุเพื่อจัดอาจารย์นักวิชาการไปพูดคุยงานวิชาการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายบางท่านไปแล้วบ้าง ท่านที่ยังไม่ได้รับการติดต่อ ก็แจ้งได้ที่คุณศรีนรา หรือคุณทรงลักษณ์ หรือคุณเยาวลักษณ์ งานบริการวิชาการ 

ช่วยกันแชร์ ช่วยกันทำ ช่วยกันเผยแพร่ เพื่อเพิ่มค่าของความรู้ประสบการณ์ ด้วยการนำไปใช้งานให้กว้างขวางขึ้น  

ผลงานประสบการณ์ของใคร อย่าลืมลงชื่อไว้ให้รู้ว่า ใครเป็นคนทำ ให้คนนำไปใช้งานไว้ขอบคุณ จดจำ และบันทึกไว้ในโลกา (เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ทำไมจะไม่ช่วยกันทำ จริงไหม?)

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 เมษายน 2552 18:07 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 • อ่านบันทึกนี้...จะยิ้มหรือจะร้องไห้ดี
 • ยิ้มดีกว่าอย่างน้อย...ก็มีคนใส่ใจสนใจที่จะขยับเข้าใกล้...เป้าหมายยิ่งขึ้น
 • กราบขอบพระคุณค่ะ...
 • สิ่งที่อยากให้ความเห็น
 • การเขียนการเล่าสู่..เป็นเรื่องของจริต..ความชอบ
 • ความกล้า..ความมั่นใจ...ไม่เท่ากัน
 • คนพูดมากไม่ชอบเขียน
 • คนเขียนมากไม่ชอบพูด..คนพูดมากอาจไม่ชอบเขียน
 • คนชอบพูด..ชอบเขียนอาจมี
 • ในระยะแรก...มหาวิทยาลัยแค่หวังให้มีคนหันมาดูว่า...เรามีเวที ให้ใช้...อาจใช้เพื่อ PR. อาจใช้เพื่อ upload ไฟล์ เรียกใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้สะดวก
 • อาจใช้ฝากรูป
 • หรือใช้เพื่อแบ่งปัน...สิ่งที่อยากแบ่งปัน
 • ใช้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
 • อาจใช้ถ่ายทอด บทเรียน ที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำ
 • หวังเปลี่ยน การบ่นเพื่อทำลายมาบ่นว่า เพื่อพัฒนางานร่วมกันฃ
 • หวังให้คนเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันผ่านเรื่องเล่า
 • ใช้พัฒนาตนเอง..ทบทวนงาน ผ่านการเขียน
 • บอกเล่าเรื่องงานผ่านเวทีเพื่อการรู้จักกันยิ่งขึ้น
 • ที่สำคัญที่สุด
 • อย่าเร่ง....รัด...บังคับ...ต้องให้เห็นดีเห็นงามและเห็นชอบด้วยตนเอง มองให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับตนกับองค์กร..ให้ได้

 • อยากให้ ท่านรองอธิการบดี และผู้อำนวยการองการเจ้าหน้าที่อ่านบันทึกนี้..ที่สุด

 • เป็นสิ่งที่ดีครับ ที่ระดับนโยบายเห็นประโยชน์จากการจัดการความรู้
 • แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นถ้าตั้งเป้าที่เข้มงวดไปคือ ของจริงจะไม่เกิด แต่จะได้ความรู้ที่ ห่าม และไม่สุก แทน
 • ขอเสนอว่าต้องมีเกณฑ์และบรรยายกาศที่ผ่อนคลายลงมาหน่อย เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณครับ

ก็คงเห็นด้วยละครับว่า share.psu ยังไม่ถึงระดับการจัดการความรู้อย่างที่ต้องการจะเห็น

แต่ผมก็เห็นว่าเราก็ได้มีทางเลือกอื่นๆ ให้เลือกที่จะฝากความรู้เอาไว้มากช่องทางขึ้น

คุณสมบัติที่ดีของแชร์ก็คือเราสามารถฝากความรู้ไว้ทีละนิดละหน่อยไว้ได้ และหากมีการต่อยอดความคิด เราก็จะรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

ผมว่าเราต้อง รอ.. ครับ คนที่ชอบเขียนบันทึกในแชร์แห่งนี้ อาจรวมตัวเป็น CoP เล็กๆตามธรรมชาติ และอาจมีพลังในอนาคตได้

 

ขอบคุณทุกความเห็น

เท่าที่ดู หากไม่มีระบบ ผลก็ไม่เกิด ถึงผลไม่ดีในระยะเริ่มก็นำกระบวนการประกันคุณภาพมาช่วย แต่ต้องมีจุดเริ่มต้น และคิดว่า ชาวคณะทรัพยฯ ช่วยกันทำได้

สำหรับการแชร์กันเรื่องอื่น ๆ ก็ยังดำเนินไปตามเดิมครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ