นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2191
comment: 0

การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.

คงต้องช่วยกันทำให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้ พร้อมกำหนดให้งดการสอบในวันพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และอนุญาตให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้องและนับถือศาสนานั้น ๆ ไปร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีดังนี้

  • ศาสนาอิสลามในวันอิดิลอัฏฮา และอิดิลฟิตรี รวม ๒ วัน ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดวันได้
  • ศาสนาคริสต์ในวันคริสมาสต์
  • วันตรุษจีนสำหรับนักศึกษาเชื้อสายจีน และ
  • วันทำบุญเดือนสิบ สำหรับชาวพุทธ อีกหนึ่งวัน นอกจากวันหยุดทางศาสนาของราชการแล้ว

 รวมเพิ่ม ๕ วัน ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นก็ขึ้นกับพิธีกรรมและประเพณีของแต่ละส่วน บางวันก็ทราบอยู่แล้ว เช่นวันคริสมาสต์ก็วันที่ ๒๕ ธ.ค. ทุกปี วันตรุษจีนดูได้จากปฏิทินแต่ละปี รวมถึงวันทำบุญเดือนสิบ รวมทั้งขอให้ร่วมกันสนับสนุน สอดแทรกความรู้ความสำคัญของวันต่างๆ หรืออาจมีกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย   

อาจารย์ของ ม.อ. ก็คงต้องปรับเนื้อหาเวลาการสอนให้ดี รวมทั้งการเดินทางไปร่วมยังอาจมีนักศึกษาบางส่วนต้องใช้เวลาเดินทางไปมากกว่าวันสำคัญต่างๆ ด้วย  หรืออาจมีการขยายการเรียนของภาคการศึกษาที่สองออกไป ต้องให้กรรมการวิชาการไปพิจารณาอีกที หากมีการขยายออกไป นักศึกษา ม.อ.ก็จะจบช้าออกไป คงต้องช่วยกันทำให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2552 17:19 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or