นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1936
ความเห็น: 1

อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายชื่อเสนอ สกอ. เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ว่าที่อธิการบดีท่านใหม่
created: 08 Febuary 2009 12:21 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอแสดงความยินดี เพิ่มอีกคนครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ