นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2235
ความเห็น: 6

ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

ประธานท่านแรกในปี ๒๕๕๒ นี้คือ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี จาก ม.อ.

ตามที่คณะได้ร่วมมือทำวิจัยเรื่องยางพารากับนักวิชาการของ CIRAD จนได้มีการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กับ CIRAD ของฝรั่งเศสไปเมื่อ พค. ๕๑ ที่เรียกว่า HRPP (Havea Research Platform in Partnership) ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานเรื่องยางพาราร่วมกันที่มี ๔ หน่วยงานเป็นแกนหลักเรียกว่า core member นอกนั้นก็มีสถาบันเข้ามาสมทบทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศส สำหรับฝ่ายไทยที่ได้เข้ามาร่วมแล้วได้แก่ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.แม่โจ้ สำหรับฝรั่งเศสมีสถาบันและมหาวิทยาลัยอีกจำนวนมาก  โดยทุกหน่วยงานที่มาร่วมมีตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการวิชาการ (scientific committee) หน่วยงานละหนึ่งคน และมีการเลือกผู้มาทำหน้าที่ประธานจากตัวแทนของสถาบันแกนหลักเป็นรายปี โดยประธานท่านแรกในปี ๒๕๕๒ นี้คือ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี จาก ม.อ.  จึงถือเป็นเกียรติของคณะทรัพยฯด้วย

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มค.๕๒ ได้มีการสัมมนาของนักวิชาการเพื่อทำความรู้จักกันและกำหนดงานที่จะทำในปี ๒๕๕๒ ว่าจะทำอะไรกันบ้าง มีใครร่วมในส่วนใด ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศส ซึ่งในปีนี้มีนักวิชาการจาก ม.อ. ที่ไปร่วมจาก คณะทรัพยฯ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมท่านรองฯสุรพล และ ผ.อ. พีระพงศ์

 

สำหรับงานหลักๆ ที่ ม.อ. ทำ ในปีนี้มี

การวิจัยด้านระบบการกรีดและสรีรวิทยา นำโดย ดร.สายัณห์

ด้านเศรษฐสังคม นำโดย ดร.บัญชา และ

ด้านคุณภาพและคุณสมบัติน้ำยาง นำโดย ดร.สุวลักษณ์ ที่สุราษฎร์ ฯ

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานที่ทำร่วมกันอยู่แล้ว ก็นำมาจัดระบบในเครือข่าย และเพิ่มเติมเพื่อจัดทำโครงการร่วมกันเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ฝรั่งเศส องค์กรหรือบริษัท ซึ่งในโครงการวิจัยส่วนหนึ่งจะรวมการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท-เอก และบางส่วนมีการไปทำวิจัยที่ฝรั่งเศส รวมถึงการเสนอผู้ขอสนับสนุนทุนผ่านสถานฑูตฝรั่งเศส ซึ่งปีนี้ ทางเครือข่ายฯได้เสนออาจารย์ไชยยะ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. เข้ารับทุน  

นอกจากการวิจัยแล้ว ทางเครือข่ายยังเห็นชอบให้มีการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับพืชกรรมยางพารา เนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรด้านนี้ โดยจะเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ๑-๒ แห่ง เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งจะเริ่มร่างหลักสูตรในวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๒ นี้ ที่คณะทรัพยฯ โดยมีตัวแทนของ ม.ก. คณะทรัพยฯ กรมวิชาการเกษตร สมาคมยางพาราไทย เนื่องจากมาประชุมที่คณะทรัพยฯ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ขอเชิญภาควิชาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้มีหนังสือเชิญชวนไปแล้ว  

ในนามของคณะ ขอขอบคุณ ตั้งแต่ ดร.สุพัตราที่ได้ทำหน้าที่ประสานจนเกิดความร่วมมือขึ้นตั้งแต่ที่ทำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สายัณห์ ดร.บัญชาและทีมงาน รองฯชุติมา ซึ่งจะเป็นตัวแทนคณะในการประสานงานในการร่างหลักสูตร และท่านอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยวิเทศ วิจัย สถานีวิจัย

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:08 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 กุมภาพันธ์ 2552 20:03
#40935

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ด้วยค่ะ

Ico48
ศก.15 [IP: 192.168.100.112]
11 กุมภาพันธ์ 2552 00:39
#40950
ยินดีกับ อ.ไชยยะ คงมณี อาจารย์ที่ปรึกษาผมเองครับ
Ico48
วินัย วิริยะอลงกรณ์ [IP: 114.128.43.48]
18 มิถุนายน 2552 20:01
#45449

ทราบข่าวจาก ดร.สายัณห์ แล้วรู้สึกว่ามีความสนใจมากอยากมาเรียน เพราะว่ามีอาชีพทำสวนยางพาราที่จ.ระยองด้วย น่าจะมีการเปิดการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ นะครับ

คุณวินัย อยากได้เนื้อหาอะไรบ้าง ช่วยแจ้งด้วยก็ดี จะได้จัดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมมากพอ

Ico48
วินัย [IP: 112.142.125.182]
10 มกราคม 2553 22:09
#52872

ยินดีครับ

เนื่องจากว่าผมคิดว่ายางพาราส่วนใหญ่จะทำวิจัยด้านผลิตอย่างไรให้ได้ยางมีคุณภาพ แต่ที่ผมสังเกตจากที่สวนที่บ้าน พบว่ายางพาราหลายสวนมีการใส่ปุ๋ยผิด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการผลิตเปลือกยางใหม่ และทำให้คุณภาพดินเสื่อมโทรมไปแล้วก็เปลือกของยางพาราชุดใหม่ที่ออกมาขาดธาตุอาหารด้วย โดยที่ผมพบว่ายางพาราที่เป็นสวนเก่าๆ ยิ่งเก่ามากธาตุ P และ micronutrient หมดไปหรือเกือบหมด (ผมวิเคราะห์ดินดูครับ) อาจเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ยางพาราอายุสั้นแล้วก็การสร้างเปลือกใหม่ไม่แข็งแรง (ฟังจากคนกรีดยางบอกว่าเปลือกใหม่นิ่มกว่าเดิมทำให้เข้าเนื้อแก่นได้ง่ายกว่ารอยเปิดแรก) ผมอยากอบรมทางด้านสรีรวิทยาการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนทำอย่างไรให้ยางพาราอายุยืนถึง 50 ปี (อายุกรีดนะครับ)

Ico48
วินัย วิริยะอลงกรณ์ [IP: 112.142.125.182]
10 มกราคม 2553 22:13
#52873

บอกตรง ๆ ว่าเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของ จ.ระยอง ไม่มีใครรู้เรื่องปุ๋ยยางพาราเลย ส่วนใหญ่ใส่ตามกลุ่มยาง หรือสหกรณ์เอามาให้ บางครั้งผมก็ยังแย้งไปว่าบ้านผมดินมันขาด P มาก ๆ เหลือแค่ 5 ppm เท่านั้น ยังจะให้ใส่แต่ KKKKKK เพื่อเร่งน้ำยางอยู่ได้ ตอนนี้ผมอยู่ทางเหนือเห็นปลูกยางกันมากก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่า 100 เปอร์เซ็นต์เกษตรกรไม่รู้จักยางพาราเลย  นี่แหละประเทศไทย

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ