นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2122
ความเห็น: 0

คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา

ในปีหน้า จะมีการนำนักศึกษาไปศึกษางานการเกษตรในประเทศมาเลเซีย.......เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ด้วยการผลิตการเกษตรในปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกและเข้าสู่ตลาดมาตรฐาน เช่น ร้านซุปเปอร์ใหญ่ ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ที่เรียกว่า  GAP (Good Agricultural Practices) ที่นอกจากคณะได้จัดให้มีการสอดแทรกในบางรายวิชาแล้ว ที่ผ่านมาได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้นักศึกษาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จะจัดให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช) มาจัดอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงฯ และเมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศรับรองด้วย การอบรมจะจัดในระหว่างวันเสาร์ที่  24 และวัน อาทิตย์ที่ 25  มกราคม 2552 นอกจากการอบรมแก่นักศึกษาแล้ว ยังมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเข้าร่วมทั้งการรับความรู้และเสริมการจัดกิจกรรมด้วย อันจะทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  

ต้องขอขอบคุณ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตรที่ได้ประสานงานและดำเนินการให้มีการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งทุกท่านที่เกี่ยวข้อง  

สำหรับคณะเองจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทั้งนักศึกษาและงานของคณะจากประสบการณ์และสถานการณ์จริงให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอื่น ๆ โดยส่วนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ปีการศึกษา 2552 จะมีการนำนักศึกษาไปศึกษางานการเกษตรในประเทศมาเลเซีย ที่นอกจากส่วนของนักศึกษาแล้ว ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่นำไป จะมีโอกาสได้เรียนรู้พร้อมกันไปด้วย ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากที่ประชุมกรรมการคณะแล้วเมือเดือน ธ.ค. 2551 ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 มกราคม 2552 19:40 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ