นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2075
ความเห็น: 1

ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประโยชน์จากการช่วยพัฒนาคน ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้เต็มจำนวนด้วย
 เมื่อเดือน ต.ค. 51 มีศิษย์เก่าคณะทรัพยฯช่วยกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะทรัพฯ 30,156 บาท และในช่วงใกล้ปีใหม่ มีผู้บริจาคเพิ่มเติม คือ บริษัทที.เจ.ซี.เคมี จำกัด จำนวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งบริษัทได้บริจาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากดอกผลที่ได้มีอัตราต่ำมาก จนทำให้จัดเป็นทุนการศึกษาได้น้อย จึงได้มีการบริจาคเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริจาคเพิ่มเติม จำนวน รายคือ
   1. รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา        จำนวนเงิน  20,000 บาท 
   2. รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา      จำนวนเงิน 10,000 บาท 
   3. รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง     จำนวนเงิน 10,000 บาท 
   4. ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย        จำนวนเงิน 3,000 บาท 
   5. นางสาวพรทิพย์ สุวรรณคีรี       จำนวนเงิน 5,000 บาท 
   6. นายฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ           จำนวนเงิน 210 บาท 
 
รวม 358,366 บาท รวมทั้งคณะยังได้จัดสรรผลประโยชน์จากการจัดงานเกษตรภาคใต้ อีก 500,000 บาท 
 
ดังนั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาค การบริจาคเงินเข้ากองทุน นอกจากได้ประโยชน์จากการช่วยพัฒนาคน ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้เต็มจำนวนด้วย
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มกราคม 2552 10:37 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
www.Dhagoldfarm.com [IP: 115.67.123.54]
28 มกราคม 2552 15:53
#40540

Gong Xi Fa Cai 2009

 ปีใหม่นี้ ขอให้ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่คณะทรัพย์และบุคคลากรคณะทรัพย์ทุกคน

 จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ และมีสุขภาพที่ดี

 Tan Hiansoon

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ