นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1891
ความเห็น: 0

ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ

ขอบคุณศิษย์เก่าที่พร้อมจะกลับมาช่วยคณะ โดยไม่เป็นภาระของคณะ แสดงว่าการพัฒนาหล่อหลอมบัณฑิตของคณะให้รักคณะทั้งขณะที่เรียนและจบการศึกษาไปแล้ว เมื่อมีความพร้อมก็ยินที่จะกลับมาช่วยรุ่นน้อง ๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์  ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการนำการนวดของไทยไปเปิดที่ออสเตรเลียด้วย

ในวันดังกล่าว ยังมีกิจกรรมของศิษย์เก่า ในภาคกลางคืนยังมีการสังสรรและเลือกประธานชมรมคนใหม่ด้วย ที่สำคัญได้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะจากศิษย์เก่า  ดังนี้

    1.คุณพิศาล   เชาวลิต           	เป็นเงิน 20,000   บาท
    2. คุณชัยวัฒน์   ลิ่มตั้ง   		เป็นเงิน 1,000    บาท
    3. รศ.ดร. สุธัญญา   ทองรักษ์     เป็นเงิน 1,000    บาท
    4. คุณอุดม   พฤกษานุศักดิ์       	เป็นเงิน 1,000    บาท
    5. คุณเสถียน   จันทมณี       	เป็นเงิน 1,000    บาท
    6. คุณสุรพล   สมบูรณ์แสงอรุณ  	เป็นเงิน    500    บาท
    7. คุณจตุพล   สวัสดิ์          	เป็นเงิน    500    บาท
    8. และท่านอื่น ๆ           รวมเป็นเงินจำนวน 30,156 บาท
                        (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
 

คณะจึงขอขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะ ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ท่านคณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะและคณาจารย์ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมคณะ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตลอดมา

แสดงให้เห็นศิษย์เก่าคณะที่ตั้งมา ๓๓ ปี ส่วนหนึ่งมีความเข้มแข็งในอาชีพการงานที่สามารถช่วยคณะได้ ซึ่งกองทุนคณะเท่าที่ผ่านมาได้นำผลประโยชน์ดอกผลไปให้ทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี การทำความดีของนักศึกษาทั้งสิ้น และยังมีนักศึกษาที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนอีกมาก นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นด้วย ยอดเงินบริจาค ถึงแม้มีจำนวนไม่มาก แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลายท่านที่ยังไม่ได้บริจาคก็ติดต่อมาได้ตลอดเวลา เชื่อว่าหลายท่านยินดีที่จะช่วยกันส่งเสริมคณะไม่น้อยกว่าที่อื่น

 

การบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดังนั้น ท่านใดที่ยังไม่ได้บริจาค สามารถติดต่อมาได้ หรือเปิดดูเว็บไซต์ของคณะได้ ขณะนี้เดือน พ.ย. ซึ่งจะครบรอบปีการเสียภาษีแล้ว จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์  บุคลากร และผู้มีจิตเป็นกุศลในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคนด้านการเกษตร ทุกท่าน

 

นอกจากการบริจาคเข้ากองทุนแล้ว คณะกับชมรมศิษย์เก่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนานักสึกษาด้านอื่น ๆ เช่น การบรรยายการทำงานของศิษย์เก่าที่มีโอกาสเดินทางมาหาดใหญ่ หรือรับเชิญในโอกาสต่าง ๆ การรับนักศึกษาไปฝึกงาน และเรียนสหกิจศึกษา ศิษย์เก่าหลายคนบอกว่ายินดีมาร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคณะโดยไม่ขอรับค่าใช้จ่ายจากคณะ ซึ่งคณะจะได้ประสานกับชมรมศิษย์เก่าดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป

 

ขอบคุณศิษย์เก่าที่พร้อมจะกลับมาช่วยคณะ โดยไม่เป็นภาระของคณะ  แสดงว่าการพัฒนาหล่อหลอมบัณฑิตของคณะให้รักคณะทั้งขณะที่เรียนและจบการศึกษาไปแล้ว เมื่อมีความพร้อมก็ยินที่จะกลับมาช่วยรุ่นน้อง ๆ

created: 12 November 2008 11:53 Modified: 09 October 2010 17:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ