นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ชีวิตต้องคิดให้ยาว

การคิดให้ยาวหมายถึงการคิดถึงผลการกระทำ การคิดถึงอนาคตว่าเป็นอย่างไร การใช้ชีวิตคือการกิน การอยู่ การกระทำ การเรียน การทำงาน ความประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต การกิน การอยู่ การอยู่การกระทำ ต้องคิดถึงสุขภาพ กำลังความแข็งแรง สุขภาพ ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 มิถุนายน 2560 08:29 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2560 08:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน

แต่ละคนมีค่าการใช้ชีวิตไม่เท่ากัน บางคนใช้มาก ใช้ของราคาแพง ใช้ของไม่คุ้มค่า บางคนใช้น้อย ใช้ด้วยความประหยัดและคุ้มค่า แต่สิ่งที่ดีต้องรู้ใช้ให้พอดี รู้ว่าต้องใช้เท่าไรทั้งปัจจุบัน และอนาคต เพื่อมีความมั่นคงกับปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องรู้จั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 26 มิถุนายน 2560 10:07 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2560 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดูดี กับ ได้ดี

ทุกคนอยากทั้งดูดีและได้ดี แต่บางคนทำได้เพียงดูดี เช่น แต่งตัว แต่งหน้า ทำอวัยวะต่าง ๆ ให้ดูดี แต่อาจไม่สามารถสร้างค่า ทำหน้าที่ตนให้ได้ดี จึงมีสิ่งที่ได้ไม่คุ้มสิ่งที่เสีย เช่น ทำงานมีรายได้ไม่คุ้มรายจ่าย มีผลการประเมินดีแต่มีรายได้ไม่คุ้ม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 25 มิถุนายน 2560 10:17 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2560 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การศึกษาคือพลังชีวิต

การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ ฝึกทำ ฝึกความพยายาม ทำให้เป็น เพื่อดำรงชีวิตและใช้ชีวิตให้มีชีวิตที่พอดี การศึกษาทำให้เป็นมีความสามารถและต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา เหมือนความมีชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไป มีการเติมพลัง ใช้พลัง และปรับไปตา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 24 มิถุนายน 2560 09:10 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2560 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง

ในยุคที่เงินเป็นตัวกลางในการใช้ชีวิต การมีชีวิตที่ดีต้องมีความมั่นคงคือดูดี อยู่ดี ทั้งปัจจุบันและอนาคต การหมั่นตรวจการหารายได้ การใช้จ่าย การสะสมทรัพย์สิน เป็นอีกสิ่งที่ต้องติดตามตรวจตรา ต้องหาใช้ให้อยู่พอดี มีสะสมเพื่อชีวิตปัจจุบันและอนาค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 08:58 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ

การส่องกระจกชีวิตที่ดี นอกจากการดูกาย สุขภาพใจที่ดีต่อตนเองและผู้พบเห็น แต่การมีชีวิตที่ดีมีค่าขึ้นกับการทำงาน การทำหน้าที่ ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถ ว่ามีอะไรดี มีอะไรบกพร่อง ต้องพัฒนา ปรับแก้ ปรับปรุง ให้สามารถทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี มีควา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 22 มิถุนายน 2560 08:31 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2560 08:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ

ทุกคนส่องกระจกทุกวัน บางคนวันละหลายเวลา การส่องกระจกเพื่อดูหน้าตา ปรับแต่ง ปรุงแต่งหน้าตาแต่งตัวที่ตนเองคิดว่า ดูดี (คนอื่นอาจดูไม่ได้ก็ได้) ซึ่งเป็นการส่องดูเฉพาะที่ เฉพาะกิจ แต่เป็นชีวิตประจำวัน ดังนั้น การส่องดูกาย ดูการแต่งกาย ก็เพีย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 21 มิถุนายน 2560 07:21 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2560 07:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตลาดกับการเกษตร

การตลาดคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งต้องมีผู้ซื้อ ผู้ขาย มีความต้องการสินค้า(demand) มีสินค้าที่เสนอขาย(supply) ซึ่งต้องตรงและพอดีกัน สินค้าที่ตรงความต้องการ ต้องตรงทั้งคุณภาพและปริมาณ ที่มีผลต่อการซื้อ การขาย สินค้าที่มีคุณภาพไม่ตรงกับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 20 มิถุนายน 2560 07:36 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2560 07:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เก่งตน เก่งงาน เก่งคน

การทำงานทำหน้าที่ให้ได้ดี ต้องมีสามเก่ง เก่งตนเป็นความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเรียนรู้ มีความรับผิดในตัวเองสูง ดังนั้นจึงเป็นคนเรียนเก่ง เรียนรู้ไว มั่นใจตนเองสูง เก่งงานคือการรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดี ไม่มีข้อบกพร่อง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 19 มิถุนายน 2560 08:49 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2560 08:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Administrative mind

Administrative mind คือจิตวิญญาณการบริหาร การบริหารคือการจัดการงานมุ่งความสำเร็จ ที่ต้องรู้ภารกิจ รู้หน้าที่ รู้ความสำเร็จ รู้มอบหมายงาน รู้ประสานงาน รู้ติดตามงาน รู้สนับสนุน รู้แก้ปัญหา รู้อำนวยความสะดวก การเป็นผู้บริหารสูงสุดในทุกตำแหน่ง ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 18 มิถุนายน 2560 09:21 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2560 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]