นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) อย่าคิดมาก ต้องคิดอย่างมีปัญญา

ทุกคนมีความคิดดี และคิดทุกครั้งที่จะทำอะไร และคิดว่าดีที่ทำ แต่จะดีจริงต้องดูที่ผลของการทำ ทั้งผลได้ ผลเสีย และผลกระทบ การคิดที่ดีต้องคิดให้เกิดปัญญา ด้วยปัญญา ต้องไม่เกิดและไม่เป็นปัญหาต่อตนและใคร ๆ การคิดที่ไม่ใช่คิดแบบเดิม เรื่องเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 22 กันยายน 2564 08:34 แก้ไข: 22 กันยายน 2564 08:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มีสติ ตั้งสติ

ทุกคนมีสติในยามปกติ ที่รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้อะไรดีควรทำ รู้อะไรไม่ดีไม่ควรทำ แต่พอดีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ส่วนใหญ่สติมักหลุดหาย ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำสิ่งที่เป็นปัญหากับตัวเอง ครอบครัว คนรอบขัาง ที่บางคนอ้างว่า ลืมตัว รู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 20 กันยายน 2564 08:21 แก้ไข: 20 กันยายน 2564 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ค่าคนอยู่คนให้ค่า

ทุกคนเกิดมาล้วนมีค่า มีคนให้ค่าตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ที่พ่อแม่ ญาติสนิท มิตรสหาย ดูแลตั้งตั้งท้อง เมื่อเกิดมา พ่อแม่ก็ให้ค่าทุกอย่างในการดูแล เลี้ยงดูอย่างดี บางคนดีกว่าพ่อแม่ที่อาจอดทน อดอยากเพื่อให้ลูกได้กินดี อยู่ดี มีก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 กันยายน 2564 08:28 แก้ไข: 15 กันยายน 2564 08:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หมดหน้าที่ก็หมดสิทธิ์

ทุกคนมีสิทธิ์ตามหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนก็มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ มีห้องเรียน ที่นั่งเรียน และสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ เช่นเดียวกับการเป็นนักศึกษา เมื่อเลื่อนชั้นเรียนก็หมดสิทธิ์ในชั้นเรียนเดิมและม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 กันยายน 2564 08:25 แก้ไข: 13 กันยายน 2564 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สงครามโรคโควิด-19=สงครามโลก

โลกได้เกิดสงครามที่เป็นสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 และครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นการสู้รบของคนเกือบทั้งโลกที่แบ่งฝ่ายสู้รบกัน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายกันมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 08 กันยายน 2564 09:20 แก้ไข: 08 กันยายน 2564 09:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Think big = growth

การคิดใหญ่เป็นการคิดทำให้ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ดีกว่าเดิม มากกว่าเดิม จึงเป็นการทำให้เจริญเติบโตกว่าเดิม การเรียน การทำงาน ก็ต้องคิดให้ดี มีมากขึ้น มากกว่าเดิม เสมอ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าเดิม มากกว่าที่มี ที่ดีกว่า ต้องทำให้สา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 06 กันยายน 2564 08:30 แก้ไข: 06 กันยายน 2564 08:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ค่าคน ค่างาน ค่าเพิ่ม

ทุกคนล้วนมีค่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ค่าสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องใช้เครื่องต่าง ๆ ในบ้าน ในชีวิตประจำวัน ขยายไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ต ค่ารถ ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อทุกคนมีค่าใช้จ่าย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 กันยายน 2564 08:30 แก้ไข: 01 กันยายน 2564 08:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชีวิตคือการเดินทาง

การเดินทางต้องมีเป้าหมายที่จะไป ที่สำคัญต้องไปถึงอย่างปลอดภัย เมื่อกำหนดเป้าหมายก็มาเลือกการเดินทางว่ามีกี่ทาง ทางรถ ทางเรีอ ทางอากาศ หรือใช้รถตัวเอง การใช้รถตัวเองก็ต้องมาดูเส้นทาง เตรียมตัวเดินทาง ดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไร จะแวะพักที่ไห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 30 สิงหาคม 2564 08:32 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2564 08:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลไม้ติดโควิด

วันก่อนจะส่งผลไม้ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าทางไปรษณีย์ไม่รับส่งด้วยเหตุว่าติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปส่งของได้ในบางพื้นที่ เกรงว่าผลไม้จะเน่าเสียไปก่อน ผลไม้ติดโควิด ไม่ใช่ผลไม้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดจนทำให้ติดขัดการขนส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 25 สิงหาคม 2564 08:35 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2564 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินคือการทำให้เจริญ

การประเมินเป็นการตรวจตราดูผลการทำว่าได้ผลดี มีความเจริญก้าวหน้า ก้าวไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมดูเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีอะไรที่ขาดไป คนอื่นอะไรที่ดีกว่า รวมถึงความทันการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาให้ดี ให้ทัน การประเมิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 23 สิงหาคม 2564 08:23 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2564 08:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]