นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1063
ความเห็น: 0

Chonburi Model: Chonburi Labor Bank

Chonburi Model:  Chonburi Labour Bank

สองสามวันก่อนเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ที่อยู่ชลบุรีที่เป็นอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก ได้เล่าให้ฟังถึงโครงการศูนย์กำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดชลบุรี (C้honburi Labour Bank)  ขอเก็บประเด็นของโครงการที่น่าสนใจมากนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ

โครงการศูนย์กำลังคนด้านแรงงาน (Chonburi Labour Bank)  เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สมาคมการบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก รวมถึงสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ และกลุ่มลอจิสติกส์

แนวคิดของโครงการเริ่มจากฝ่ายของนายจ้างในจังหวัดชลบุรีที่ประสบกับปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปีสูงมากเพื่อการสรรหาแรงงานอันเนื่องจากจังหวัดชลบุรี รวมถึงจังหวัดเขตรอยต่อโดยรอบนั้นเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมากหลายประเภท มีการหลั่งไหลของแรงงานจากทั่วทุกภูมิภาคทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน และประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม ความต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านแรงงานสูง จึงได้เสนอแนวคิดนี้มายังจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้เป็นโครงการของจังหวัดเพื่อให้มีศักยภาพในการระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้

"โครงการศูนย์กำลังคนด้านแรงงาน (CHONBURI LABOUR BANK) เป็นการพัฒนาsoftware เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนโดยจัดเก็บข้อมูลความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ นายจ้าง นักบริหารงานบุคคล หน่วยงานบริการจัดหางาน ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา จากผู้สมัครงานผ่านช่องทาง Website http//:www.cld.go.th แล้ว ผู้จัดการข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บ จำแนก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้น จะนำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดต่อไป"

โครงการนี้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ซึ่งเกิดจากปัญหาการผลิตแรงงานไม่เพียงพอ และคุณภาพกำลังคนไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ  และเป็นหนทางในการเสนอแนะการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานระยะยาว และเป็น Chonburi Model อีกด้วย 

อีกหนี่งโครงการดี ๆ ที่น่าชื่นชม และสมควรจัดทำในระดับประเทศเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกำลังคนของประเทศ ที่เชื่อมโยงมายังสถาบันการศึกษาทุกระดับที่เป็นผู้ผลิตกำลังคนให้ได้คุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  

จะได้ไม่ต้องมีตัวบ่งชี้ “ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี”   ผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนเองก็ไม่ต้องกังวลว่าเรียนสาขานี้จบแล้วจะมีงานทำหรือไม่  และสถาบันการศึกษาเองก็ไม่ต้องปวดหัวว่านักศึกษาสละสิทธิ์ มีที่นั่งเหลือว่างจำนวนมาก  เพราะเราขาดฐานข้อมูลด้าน Demand และ Supply ของกำลังคน ทำให้ไม่เคยมีการวางแผนการผลิตกำลังคนของประเทศเลย  จึงนำมาซึ่งความสูญเปล่าในการจัดการศึกษาอย่างมาก

 

LUX

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2559 15:20 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2559 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ