นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 989
ความเห็น: 0

Our Iceberg is Melting

Thinking differently can help change behavior and lead to better results. Feeling differently can change behavior MORE and lead to even better results.

Our Iceberg is Melting

หยิบหนังสือเก่า (ปี 2005) ขึ้นมาเล่าใหม่อีกแล้ว หลังจากส่งเกรดของภาคการศึกษาที่ 1 เสร็จสิ้นอย่างหวุดหวิดทีเดียว เนื่องจากสอนหลายวิชาและทุกวิชาเป็นข้อสอบอัตนัย อีกทั้งยังมีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำด้วย จึงเป็นภารกิจที่กดดันสุด ๆ กับเวลาที่มีอยู่ (ทำไปบ่นไปว่ากำหนดเวลาส่งเกรดนั้นนึกถึงวิชาทางสังคมศาสตร์บ้างเถอะค่ะ เสียงบ่นนี้จะไปถึงผู้จัดปฏิทินการศึกษาหรือไม่คะ)

ตอนนี้ก็ถึงภาวะของการทำ มคอ 3 ของภาคการศึกษาที่ 2 เนื่องจากจะต้องรับผิดชอบสอนวิชา “การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Change)”  จึงมองหาหนังสือที่จะมอบหมายให้นักศึกษาอ่านประกอบการเรียน  มีหนังสือที่โด่งดังมากเล่มหนึ่งในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือ “เมื่อภูเขาน้ำแข็งกำลังละลาย” เป็นหนังสือแปลจากผลงานของ John Kotter and Holger Rathgeber เรื่อง “Our Iceberg is Melting”

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย (แม้แต่ฉบับภาษาอังกฤษ)  เพราะเขียนในรูปแบบของนิทานลักษณะวรรณกรรมเยาวชน แต่ให้ความรู้มากจริง ๆ เพราะสอนในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ตั้งแต่

1) สร้างให้คนในองค์กรรับรู้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

2) สร้างทีมในการนำการเปลี่ยนแปลง

3) เป็นการตัดสินใจว่าจะทำอะไรโดยการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลง

4) แล้วเข้าสู่ขั้นตอนของการทำให้เกิดขึ้นจริงโดยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับ

5) เสริมแรงให้บุคคลอื่นสามารถดำเนินการได้

6) สร้างชัยชนะในระยะสั้นให้เห็นคือให้เห็นผลสำเร็จบ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ต่อไป

7) ตอกย้ำและขยายความสำเร็จในวงกว้างมากขึ้น  

8) สร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อให้วิถีการปฏิบัติใหม่นั้นคงอยู่และประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

บางคนอาจจะบอกว่า 8 ขั้นตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านนี้  แต่ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การถ่ายทอดวิธีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอนเหล่านี้ผ่านตัวละครที่เป็นนกเพนกวินได้อย่างแยบยล ผู้เขียนได้ใส่บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยของนกเพนกวินที่เป็นตัวละครไว้ให้เราเห็นภาพได้ราวกับเป็นคนและได้วางบทบาทของตัวละครนกเพนกวินแต่ละตัวไว้อย่างน่าทึ่ง สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้คนที่พบเห็นอยู่ในองค์กรตั้งแต่ผู้นำทุกระดับจนถึงสมาชิกแต่ละรุ่น  ทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคือ  “การไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร และไม่ยอมรับว่านั่นคือปัญหา”

เนื่องจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้องค์ความรู้หลาย ๆ เรื่อง เช่น ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การจัดองค์กรฯลฯ ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้นอกจากผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้เรียนรู้อีกหลายเรื่องทางการบริหารจัดการด้วย

ใครที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้หายืมอ่านได้ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซึ่งมีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษค่ะ แต่ยืนยันอีกครั้งว่าอ่านง่าย อ่านสนุก ถ้าจะให้ดีก็อ่านเชิงวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งท่านก็จะเข้าใจถึงกลยุทธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งทีเดียว 

LUX

อ้างอิง: ประโยคเด่นมาจากหนังสือ Our Iceberg is Melting หน้า 132

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 ธันวาคม 2558 11:28 แก้ไข: 26 ธันวาคม 2558 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ