นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 883
ความเห็น: 0

จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI

คำว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility หรือที่เป็นภาษาไทย ก็คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมคงเป็นที่คุ้นหูของหลาย ๆ คน ซึ่งองค์กรของไทยเพิ่งเริ่มให้ความสำคัญเมื่อประมาณ 10 กว่าปีมานี้   และหลายองค์กรที่ทำ CSR ก็ทำเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น  ทำเพราะเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการทำธุรกิจ ทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรของตนเอง  ขณะที่บางองค์กรมองว่าการทำ CSR เป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากนัก  ทำให้แนวคิดเรื่อง CSR ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

เมื่อปี ค.ศ.2006 แนวคิด Creating Shared Value (CSV) จึงได้เกิดขึ้น  โดยนำกฎการแข่งขันคือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจมาเชื่อมโยงกับแนวคิด CSR คือ ดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม หรือเพิ่มมูลค่าแก่สังคม เป็นไปในลักษณะส่งเสริมไปด้วยกันได้ เช่น การดำเนินงานของเนสท์เล่  Double A และ Naraya เป็นต้น  และที่สําคัญคือ CSV ไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานเฉพาะส่วนเหมือน CSR แต่เป็นงบประมาณทั้งหมดของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อการทำงานภายใต้แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม

แต่การทำ CSV ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าเป็นการส่งเสริมสังคมที่ปราศจากความจริงใจในมุมมองของคนบางกลุ่ม   จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสังคมขององค์กรที่ได้รับความสนใจในต่างประเทศเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยหลักการแบ่งปันองค์ความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ ปรัชญาความคิดและร่วมลงมือปฏิบัติที่องค์กรมีให้แก่ชุมชน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและประเทศชาติ นั่นก็คือ แนวคิดเรื่อง Corporate Social Innovation (CSI) หรือ “นวัตกรรมสังคม” 

องค์กรที่ถือเป็นเจ้าแรกที่ได้นำแนวคิด CSI มาใช้ในประเทศไทยก็คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของธุรกิจ ได้แก่ “วิถีโตโยต้า” (Toyota Way) และ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production System) มาถ่ายทอดให้กับธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ภายใต้โครงการนวัตกรรมสังคม “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” (Toyota Social Innovation) 

แนวคิดนวัตกรรมสังคมนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่ มอ. เราคงนำมาใช้ได้เป็นอย่างมาก เพราะเรามีทุนทางความรู้มากมายหลากหลายสาขา (แต่ด้อยทุนทรัพย์) ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมได้โดยไม่ใช่เพียงแค่จัดการฝึกอบรม (ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงน้อยมาก)  และเป็นการสร้างความผาสุกของสังคมในระยะยาวอย่างแท้จริงเนื่องจากสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

LUX

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2558 14:12 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2558 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 เยลลี่อัดเม็ด!!.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.85.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ