นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 833
ความเห็น: 0

การจัดซื้อจัดจ้าง

คราวที่แล้วคุยถึงเรื่องการสร้างสัมพันธภาพเชิงพันธมิตรกับผู้ส่งมอบ  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณภาพเพราะจะเป็นผู้ที่ทำให้เราได้ปัจจัยนำเข้าที่มีคุณภาพสู้กระบวนการทำงานของเรา ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบนี้มาจากการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งโดยทั่วไปมีสามประเภท คือ

                1. ซื้อจากเจ้าเดียวเพราะเป็นธุรกิจผูกขาด หรือเป็นสิทธิบัตร หรือด้วยข้อจำกัดของสถานที่ ข้อจำกัดของสเปคเชิงเทคนิค หรือซื้อจากบริษัทลูกของตนเอง

                2. ซื้อจากหลาย ๆ แหล่ง โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ การส่งมอบ ฯลฯ อาจจะเลือกที่ถูกที่สุด หรือคุณภาพดีกว่า หรือส่งมอบตามที่เราต้องการ ซึ่งแนวทางการจัดซื้อของระบบราชการจะเป็นไปในแนวนี้มากที่สุด ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาที่ถูกที่สุดเพราะไม่อยากมีปัญหาเรื่องระเบียบพัสดุ แนวทางนี้ถ้ามองในมุมกลับ เราในฐานะผู้ซื้อถือว่าเป็นลูกค้าของผู้ส่งมอบ ก็ไม่คบกับผู้ส่งมอบที่เป็นผู้ขายด้วยความจริงใจ เป็นลูกค้าของผู้ส่งมอบแบบ Butterfly โบยบินไปหาผู้ขายเจ้าอื่นที่ถูกกว่าไปเรื่อย ๆ

                3. ซื้อจากแหล่งเดียวแต่ไม่เหมือนกับประเภทแรกที่ถูกบังคับอยู่ในที แต่นี่เป็นการตัดสินใจแบบที่มีแผนชัดเจนที่จะเลือกซื้อของสิ่งนั้นจากผู้ขายรายนี้เป็นแบบสัญญาระยะยาว ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการสร้างสัมพันธภาพเชิงพันธมิตร ด้วยสัญญาระยะยาวทำให้ผู้ส่งมอบสามารถพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของเราได้ ผู้ส่งมอบกล้าที่จะลงทุนการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า บริการตลอดจนกระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการให้มีคุณภาพ  ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็จะตกกับองค์กรของเราในฐานะผู้ซื้อคือได้สินค้า บริการที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนในระยะยาวได้

แนวคิดของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพเชิงพันธมิตรกับผู้ส่งมอบจะนิยมการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่สาม แต่ถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งก็จะใช้แนวคิดของการคบหาสมาคมระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ส่งมอบพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบราชการที่จะเน้นไปในแนวทางที่สอง ดังนั้น บ่อย ๆ ครั้งที่เราจะพบว่าสินค้าหรือบริการที่หน่วยราชการจัดซื้อจัดหามาใช้นั้นด้อยคุณภาพอย่างมาก อายุการใช้งานน้อยมาก เสียหายเร็วมาก คงตรงกับคำกล่าวที่ว่าของดีราคาถูกไม่มี

แท้จริงแล้ว ระเบียบราชการมีไว้เพื่อป้องกันการกระทำผิด การทุจริต  ถ้าการดำเนินการในระบบราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  บุคลากรในองค์กรก็ต้องอย่าวิตกกังวลเกินเหตุ เปิดมุมมองของตนให้กว้างขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำเอาแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาทุกกระบวนการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความโปร่งใสเป็นเกราะกำบังในการปฏิบัติงาน

 

LUX

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2558 12:58 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2558 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ