นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 672
ความเห็น: 0

มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน

ทุกครั้งของการอภิปรายและมีมุมมองที่แตกต่างกันของผู้อภิปราย  เราจะนำกับมาวิเคราะห์อยู่เรื่อยถึงความแตกต่่างดังกล่าวโดยพยายามเชื่อมโยงกับหลาย ๆ ตัวแปรของคนเหล่านั้น

วันเสาร์ที่สอน MPA และอภิปรายกันถึงเรื่องปัญหาหมอกควันไฟจากอินโดนีเซียได้เห็นมุมมองของนักศึกษาสองคนที่ทำงานโดยใช้ความรู้ด้านกฎหมายทั้งคู่ อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งคู่ เพียงแต่คนหนึ่งอยู่ต้นทางคือเป็นตำรวจ อีกคนอยู่ปลายทางคือเป็นผู้พิพากษา  เป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างนึกไม่ถึง

คนหนึ่งมองว่าจะต้องให้ผู้สร้างความเดือดร้อนชดใช้ให้แก่ประชาชนทั้งชาวอินโดนีเซียและประชาชนในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเพราะเป็นการกระทำโดยเจตนา มิฉะนั้น ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนจำนวนมากด้วยความเห็นแก่ตัวเช่นนี้ทุกปี

อีกคนหนึ่งมองว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่ต้องใช้กระบวนการทางการฑูต เพื่อไม่ให้กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้าจะมีการดำเนินคดีใด ๆ ก็เป็นการฟ้องต่อศาลโลกเพื่อเรียกร้องให้ประเทศที่สร้างความเดือดร้อนรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน  แต่ควรดำเนินการโดยนึกถึงความเป็นประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ควรเสนอแนวทางเพื่อช่วยในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่า

แม้ว่าพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายเหมือนกัน แต่ด้วยอาชีพและลักษณะงานที่ไม่เหมือนกัน ก็หล่อหลอมแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดทีเดียว

หน่วยงาน ลักษณะะงานที่ปฏิบัติ สังคมของหน่วยงานจึงเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่สำคัญของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่หล่อหลอมสร้างแนวคิด พฤติกรรมของคนในสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ 

LUX

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2558 15:36 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2558 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 little aun, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ