นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1046
ความเห็น: 1

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน

ผ่านไปอีกหนึ่งปีสำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม  ซึ่งปีนี้มีคณะ/หน่วยงานเสนอเข้ามามากพอสมควรจนเจ้าภาพต้องแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนวัตกรรมและกลุ่มทั่วไป  และแยกกรรมการในการตัดสินเป็นสองชุดด้วย

ในกลุ่มทั่วไปที่ร่วมรับผิดชอบนั้น ที่น่าสนใจคือปีนี้มีคณะ/หน่วยงานจาก 3 วิทยาเขตมาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งที่ไกลสุดคือภูเก็ต ใกล้เข้ามาหน่อยคือวิทยาเขตตรัง และใกล้ที่สุด คือ วิทยาเขตปัตตานี น่าเสียดายที่ไม่ได้รับรางวัลกลับไปเป็นกำลังใจ แต่อย่างน้อยได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานที่ตนเองพัฒนาขึ้นด้วยความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้ของผู้อื่น  ก็ขอเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไปนะคะ

บรรยากาศของปีนี้ก็เหมือนกับหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา คือ ผู้เข้าร่วมงานก็มีแต่ผู้นำเสนองานกับกองเชียร์ของหน่วยงานที่มานำเสนอ  หลายหน่วยงานไม่ได้ส่งตัวแทนของตนมาศึกษาโครงการพัฒนางานของคนอื่นเพื่อนำกลับไปพัฒนางานในหน่วยงานของตน จึงทำให้เกิดปัญหาที่ปรากฏชัดเจนทุกปี คือ ความซ้ำซ้อนในการเริ่มต้นพัฒนางานที่มีหน่วยงานอื่นใน ม.อ.พัฒนาไว้และใช้อยู่แล้วในปัจจุบันแต่ไม่ทราบว่ามีจึงต้องเสียเวลาในการเริ่มนับหนึ่งใหม่

โครงการพัฒนางานประเภททั่วไปของปีนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น ระบบการเงินของคณะ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีบางคณะ/หน่วยงานพัฒนาและใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน 

ปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงานและการเสียเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง  ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้มีโอกาสหรือไม่สนใจมาเรียนรู้ หรือมาเรียนรู้แล้วไม่ได้นำกลับไปบอกกล่าวเล่าสู่กับบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน  หน่วยงานเจ้าภาพที่จัดงานก็ยังขาดการจัดทำฐานข้อมูลในการเผยแพร่โครงการพัฒนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบว่ามีที่ผ่านมามีใครพัฒนางานดี ๆ อะไรไว้บ้าง  จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้อย่างทั่วถึง  

และที่สำคัญคือหน่วยงานที่มีศักยภาพและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ในการบริหารและการทำงาน   ก็ต้องใจกว้างพอที่จะแบ่งปันให้กับคณะ/หน่วยงานอื่นที่ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนศักยภาพในการพัฒนาของตนเองขึ้นมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบ่งปันให้แก่คณะ/หน่วยงานเกิดใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนน้องเล็กที่ควรได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ ๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเริ่มต้นดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง

ถ้าปีหน้าได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเวทีนี้อีก  ก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้เห็นโครงการพัฒนางานดี ๆ และเป็นเรื่องใหม่  ๆ ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน หรือทำมาแล้วแต่ต่อยอดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคณะ/หน่วยงานส่งบุคลากรมาเข้าร่วมและนำกลับไปเล่าสู่เพื่อไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองต่อไป ก็จะเป็นความสุขเล็ก ๆ ของผู้ที่มีโอกาสมีส่วนร่วมกับเวทีนี้มาหลายปีค่ะ  

LUX 

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 September 2015 09:48 Modified: 04 September 2015 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ถ้าเป็นงานใหม่ ต่อยอด หรืองานที่ไม่ใช่โปรแกรมสารสนเทศ จะเป็นงานพัฒนาที่น่าสนใจต่อผู้ฟังมากครับ เพราะเราใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้เป็นงานปกติธรรมดาไปเสียแล้ว (ยกเว้นโปรแกรมสารสนเทศใหม่ๆ ที่หน่วยงานทั่วไปไม่มี)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ