นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 944
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3

นอนไม่หลับเพราะฤทธิ์กาแฟรอบบ่ายตอนประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงตัดสินใจเขียนมหากาพย์การประเมินคุณภาพภาค 3 ต่อดีกว่า ก่อนที่จะลืมเขียนจนเหมือนกับดูหนังไม่จบม้วน

วันที่หลักสูตรที่ตนเองมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจริง ๆ เพราะหลักสูตรถูกบริหารโดยภาควิชาจึงไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบทำ SAR) ต้องรับการประเมินคุณภาพ  มีเรื่องที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับกรรมการและได้มีการแลกเปลี่ยนกันนานพอสมควรคือเรื่องการเสนอผลลัพธ์ของหลักสูตรปรับปรุงที่รับการประเมิน

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงที่รับการประเมินนี้ยังไม่มีบัณฑิต ดังนั้นจึงไม่ได้รายงานผลลัพธ์ในเรื่องบัณฑิตที่จบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ แต่รายงานในส่วนตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้ากับกระบวนการซึ่งก็มีข้อบกพร่องตามที่กรรมการว่าหลายประการ

ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับกรรมการคือ กรรมการจะให้รายงานผลลัพธ์ที่เป็นของหลักสูตรก่อนแทนหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ โดยให้เหตุผล 2-3 ประการ คือ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายจากหลักสูตรก่อน ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่จึงจะไม่รายงานได้

อีกเหตุผลหนึ่งคือ มิฉะนั้นแล้วหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้จะได้รับการประเมินแค่ปัจจัยนำเข้ากับกระบวนการเท่านั้น ผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้จะไม่ได้รับการประเมินเลยเพราะครบรอบ 5 ปีก็มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่แล้ว ต้องใช้หลักสูตรใหม่ในปีที่ 6 (กรณีหลักสูตร 4 ปี)

โดยบอกว่าวิทยากรที่อบรมบอกให้รายงานผลของหลักสูตรก่อนหน้านี้แทน

แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ถูกต้อง สิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้องและถกกัน คือ กรรมการสรุปได้อย่างไรว่าหลักสูตรปรับปรุงนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรก่อน กรรมการบางท่านอาจจะจบตรงสาขากับหลักสูตรที่มาประเมิน บางท่านก็ไม่ตรง แต่ถึงจะตรงสาขากรรมการก็ไม่ได้เปิดดูเนื้อหาของหลักสูตรฉบับก่อนจึงไม่อาจที่จะสรุปเช่นนั้นได้เลย สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับนักประเมินคือ "คิดเอาเอง" โดยขาดข้อมุลเชิงประจักษ์

อีกประการหนึ่งคือ ประเมินหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้เฉพาะ inputs และ process แล้วจะนำมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ (Outputs) ที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรเก่าได้อย่างไร ขาดความถูกต้องเชิง logic และในมุมมองเชิงระบบ (ซึ่งกรรมการพยายามเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในเชิงระบบให้เห็นตลอดเวลา) แต่จะเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่มิได้เกิดจาก inputs และ process ของหลักสูตรปรับปรุงเช่นนี้จะถูกต้องหรือ

ประการที่สามที่ถกกันคือ กรรมการน่าจะเข้าใจผิดว่าเมื่ออีก 5 ปีข้างหน้าเริ่มใช้หลักสูตรใหม่แล้ว หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่กรรมการมาประเมินนั้นจะไม่ต้องรับการประเมินแล้ว ทำให้ไม่มีการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรปรับปรุง  แท้ที่จริงแล้วหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ยังมีนักศึกษาเรียนอยู่ซึ่งต้องรับการประเมินไปจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจบการศึกษาเป็นบัณฑิต ซึ่งรวมระยะเวลาที่ต้องประเมินจะประมาณ 9 ปี

ถกกันสักพักจนเกรงว่าการประเมินจะไม่สิ้นสุดลงในวันนั้น จึงต้องเก็บไปอธิบายรายละเอียดเป็น file แนบ e-mail ไปยังประธานกรรมการประเมินด้วยความเกรงใจ

มหากาพย์ภาคนี้มิใช่จะตำหนิติเตียนใคร อยากจะแชร์ด้วยความเคารพและเกรงใจว่า เราน่าจะทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องดีหรือไม่คะ  จริงอยู่ว่าการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีนี้เป็นเรื่องใหม่ ตัวบ่งชี้ก็ใหม่ กรรมการก็ใหม่ กรรมการหลาย ๆ คนก็ใหม่มากสำหรับวงการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียน SAR ก็ใหม่ รูปแบบ SAR ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาก็ใหม่ (และอ่านยากมาก ผู้ประเมินแทบทุกคนบ่นกันมากค่ะ) แต่ความใหม่คงจะเป็นข้ออ้างที่รับฟังได้ยากสำหรับวงการประเมิน (เห็นทีจะมี case ไปสอนวิชาการประเมินผลโครงการอีกแล้ว) เพราะเรากำลังวัดผู้อื่น ความบกพร่องที่เกิดจากเครื่องมือวัดและผู้วัดย่อมส่งผลให้การวัดนั้นไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ และท่านกรรมการด้วย บันทึกฉบับนี้เพียงอยากเห็นความถูกต้องของ SAR และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะเป็นแนวทางให้หลักสูตรต่าง ๆ นำไปปรับปรุงการจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและจะเป็นหลักฐานเก็บไว้ ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการทำ SAR ต่อไปในปีหน้า ลองทบทวนและชี้แจงกันใหม่ดีหรือไม่คะ 

LUX


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2558 04:55 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2558 04:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.85.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ