นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 904
ความเห็น: 0

ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา

อ่านเรื่องศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ใครอุ้มใครของท่าน อ.วัลลภ แล้วขอนำบทสนทนากับศิษย์เก่ามาบันทึกในวงแชร์บ้างนะคะ

เรื่องความร่วมมือของศิษย์เก่าในการสร้างสถาบันการศึกษาของตนให้เข้มแข็งนั้น ศิษย์เก่าหลายคนที่มีโอกาสได้คุยด้วยบอกว่าพร้อมเสมอ แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะสถาบันไม่ค่อยได้สร้างความสัมพันธ์ นอกจากงานสังสรรค์ศิษย์เก่าในงานครบ....ปี ซึ่งเน้นการขายบัตรรับประทานอาหารเย็นมากกว่า  ความจริงแล้วศิษย์เก่าหลายคนมีประสบการณ์มากมาย มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่อยากจะนำกลับมาสร้างสถาบันตนเองให้มีความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ ทั้งในแง่ของการจัดทำหลักสูตรที่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การจัดการเรียนการสอน แม้แต่มาเป็นอาจารย์พิเศษแบบให้เปล่า การร่วมมือในการบริการวิชาการ การร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างโจทย์วิจัยร่วมกับองค์กร ชุมชนเพื่อให้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง บางคน บางองค์กรพร้อมที่จะสนับสนุนทุนการทำวิจัยอีกด้วย ศิษย์เก่าบางคนจึงนำเอาสิ่งที่ตนพร้อมเหล่านี้ไปร่วมกับสถาบันอื่นที่อยู่ใกล้และให้โอกาสแก่ศิษย์เก่าของเราในการสร้างสรรค์แก่นักศึกษาของเขาแทน เช่น ไปเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตร ไปเป็นอาจารย์พิเศษแบบเซ็นสัญญาเป็นปี และไม่รับค่าตอบแทน ฯลฯ

โดยส่วนตัวไม่เคยทำงานเรื่องศิษย์เก่าเลย จึงตอบไม่ได้ว่าข้อมูลที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับศิษย์เก่าหลาย ๆ คนเหล่านี้เท็จจริงเพียงใด แต่เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าหลายคนคงทำให้เราต้องคิดว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษาที่จบไปแล้วคืออะไร   และเรามีวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของเราอย่างไร เป็นระบบหรือไม่ เพราะความจริงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งสถาบันการศึกษามีอายุยาวนานมากขึ้นเพียงใด นั่นย่อมเป็นโอกาสที่เราจะมีศิษย์เก่าที่จะกลับมาสร้างคุณูปการให้แก่สถาบันได้มากยิ่งขึ้น   

และถ้าว่ากันตามแนวทาง EdPEX แล้ว ศิษย์เก่าเหล่านี้ก็คือลูกค้าในอดีตที่อาจจะกลับมาเป็นลูกค้าในอนาคตด้วยการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  หรือส่งบุตรหลานที่เป็นลูกค้าในอนาคตให้กับสถาบันของเรา  ดังนั้น เราลองทบทวนและศึกษาวิธีการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบดีหรือไม่ ลองเลิกวิธีการเดิม ๆ ที่เคยทำอยู่ หาวิธีการใหม่ สร้างระบบขึ้นมาใหม่ดีหรือไม่คะ 

LUX

 

  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มิถุนายน 2558 17:27 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2558 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 anni, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ