นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 994
ความเห็น: 1

การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering)

ควันหลงจากการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ริเริ่มขึ้นและเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งแรก  มีชาวศูนย์เครื่องมือฯ เขียน share บรรยากาศและผลการประชุมไปแล้วหลายบันทึก

สิ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง คือ รูปแบบ โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการและชื่อของศูนย์เครื่องมือของแต่ละสถาบันที่มาร่วมประชุมนั้นมีความหลากหลายพอสมควร  แต่มีแนวคิดที่เห็นด้วยตรงกันคือการรวมศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงซึ่งมีราคาแพงไว้ตรงกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกคณะ ทุกหน่วยงาน เป็นแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดและจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ ม.อ.ทำอยู่

แต่ที่เห็นตรงกันและหลาย ๆ สถาบันมีประสบการณ์ตรงกัน คือ การรวมหรือย้ายเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเหล่านี้มาไว้ตรงกลางให้เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือนั้นทำยากมาก ยกเว้นแต่จะจัดตั้งแบบรวมศูนย์ตั้งแต่แรกจัดตั้งสถาบัน เช่น ม.สุรนารี  เพราะจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  ทำให้ผู้เขียนนึกถึงคำว่าการรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) ซึ่งเป็นการรื้อและรวมทั้งปรับระบบองค์การ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน คือ การลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต การให้บริการ และความรวดเร็ว ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือเป็นการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่ชนิดรื้อแบบถอนรากถอนโคน หรือสลัดทิ้งกรรมวิธีที่ทำมาแต่ดั้งเดิม และมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการขององค์กร เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้าง และส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แน่นอนว่าการรื้อปรับระบบองค์กรนั้นมักจะส่งผลกระทบไปถึง S ตัวอื่น ๆ ในองค์กร เช่น Structure, Staff, Skills, Strategy ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่และยากที่จะทำให้สำเร็จ เพราะไม่สามารถทำตามหลักการสำคัญของการรื้อปรับระบบองค์กรได้ คือ ต้องไม่ยึดติดกับหลักการเก่า ๆ และแนวคิดเดิม รวมถึงขาดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือ ต้องใช้กลยุทธ์เป็นตัวนำ โดยพิจารณาว่าอยากให้องค์การดำเนินงานในรูปแบบไหน อย่างไรในอนาคต และต้องอาศัยการริเริ่มและมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังด้วย

จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่หลายสถาบันไม่สามารถรวมเครื่องมือวิจัยชั้นสูงไว้ตรงกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้สำเร็จ แม้ว่าโดยส่วนตัวจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้สึกเสียดายโอกาสของการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล่านี้ในการทำวิจัย และรู้สึกเสียดายงบประมาณ (ภาษีของเรา) ของประเทศชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด  ซึ่งแท้จริงแล้วสามารถแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดเหล่านี้ได้ด้วยการสลัดทิ้งแนวคิดเดิม ๆ ออกไป แล้วเปิดใจให้กว้างกับแนวคิด หลักการใหม่ ๆ แค่นี้เอง เรื่องง่ายแต่ทำยากจริง ๆ

LUX

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2558 16:41 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2558 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นหัวข้อที่ควรนำมาคิดและปฏิบัติอย่างจริงจังจริง ๆ ครับ ในหลาย ๆ หน่วยงานด้วย ว่าเราได้เน้นการเป็นหน่วยงานที่ต้องแข่งขันได้ เน้น productivity ซึ่งคงต้อง reengineering กันอย่างจริงจังครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ