นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1445
ความเห็น: 0

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินระดับคณะ สถาบันที่ทาง สกอ. จัดขึ้นในภาคใต้ที่หาดใหญ่  ตัวบ่งชี้ของสกอ.มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยฉบับล่าสุด ระดับคณะและสถาบันมีการประเมิน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  มีบางตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปแต่ไม่มาก  ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ชนิดปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ มีตัวบ่งชี้ระดับผลลัพธ์น้อยมาก

ตัวบ่งชี้ที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังคือ ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านการบริหารนั้นแม้ว่าจะลดน้อยลงโดยระดับคณะมีแค่ 2 ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบันมี 3 ตัวบ่งชี้  แต่ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ(ระดับคณะ)/สถาบัน(ระดับสถาบัน) เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ(ระดับคณะ)/สถาบัน(ระดับสถาบัน)นั้น เกณฑ์มาตรฐานเป็นการนำเอาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติที่ดี การกำกับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามาไว้รวมในตัวบ่งชี้เดียว

ถ้าพิจารณาทุก ๆ เรื่องที่นำมารวมกันไว้นั้น บางคณะอาจจะไม่รู้สึกหนักใจเพราะดำเนินการอย่างเข้มแข็งอยู่แล้ว  แต่เรื่องที่น่าจะเป็นที่หนักใจสำหรับหลายคณะคือเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  เพราะข้อมูลทางการเงินนี้มีเรื่องการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรต่าง ๆ จะไม่ได้ดำเนินการ

ความจริงเรื่องต้นทุนต่อหน่วยนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากในการกำหนดอัตราค่าบริการหรือราคาสินค้าสำหรับภาคธุรกิจ  แต่สำหรับองค์กรภาครัฐแล้วเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากจนทำให้เราไม่ทราบต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตหรือการให้บริการที่แท้จริง และไม่นำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาหรืออัตราค่าบริการทั้งหลายแม้แต่หลักสูตรพิเศษที่ต้องเลี้ยงตัวเอง แม้แต่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยใช้ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประกาศหรือไม่ (เคยถามผู้รับผิดชอบ 2 ท่าน ได้คำตอบว่า “ไม่” ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะคะ) 

ขอมองในแง่ดีว่า ด้วยตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 คงทำให้แต่ละหลักสูตร แต่ละคณะ รวมถึงระดับมหาวิทยาลัยต้องมีการคำนวณเรื่องต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร  และน่าจะมีการนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร การจัดสรรทรัพยากร การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ เรียกว่า Management by Fact กันอย่างแท้จริง 

หลักสูตรใด คณะใดที่ยังไม่เคยวิเคราะห์ก็คงต้องดำเนินการกันอย่างเร่งด่วนแล้ว  เพราะตัวบ่งชี้ 13 ตัวนี้ทาง สกอ. กำหนดให้ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 นี้แล้วค่ะ โดยเฉพาะคณะที่มีหลักสูตรมากมาย ถึงเวลาอาจจะวิเคราะห์ไม่ทัน หรือทันแต่อาจจะไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤษภาคม 2558 11:01 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2558 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ