นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 943
ความเห็น: 1

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

อ่านหนังสือเรื่อง “นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)” ที่ใช้ 7-11 ในญี่ปุ่นเป็นกรณีตัวอย่างแล้วน่าสนใจมาก  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลจาก Zukai Seven-Eleven Ryu Service Innovation no Japan ที่เขียนโดย Makato USUI

“นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)” เป็นหนังสือที่ไม่เพียงผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาองค์การแบบก้าวกระโดด  หรือ “Breakthrough”  เท่านั้นที่สมควรจะอ่าน  แต่นักศึกษาทางด้านบริหารทั้งหลาย ผู้ทำงานด้าน IT หรือผู้สนใจในการประยุกต์ใช้ IT ก็สมควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เพราะ 7-11 ในญี่ปุ่นใช้ “การบริหารด้วย IT อย่างถึงแก่น” เป็นหนึ่งในสามกลไกในการขับเคลื่อนจนเกิดนวัตกรรมการบริการ (กลไกทั้ง 3 ได้แก่ การตั้งสมมติฐานและทดสอบ การแสวงหาคำตอบที่ดีที่สุด และ การบริหารด้วย IT อย่างถึงแก่น) ซึ่งในหนังสือได้อธิบายถึงการปฏิรูประบบ  IT จนเป็นระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ไว้อย่างละเอียด

นวัตกรรมการบริการของ 7-11 ในญี่ปุ่นได้สร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างคู่ค้าใน Supply Chain และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง  โดยมีการอธิบายถึง Value Chain และ Supply Chain ของ 7-11 ไว้พร้อมภาพประกอบชัดเจน

นอกจากนั้น ผู้เขียนมีมุมมองทางการตลาดที่ใช้คำว่า “ผู้ดำรงชีวิต” แยกจากคำว่า “ผู้บริโภค” และ “ลูกค้า”  เพราะมองว่าลูกค้าและผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของผู้ดำรงชีวิตเท่านั้น  เพื่อเน้นถึงศักยภาพของตลาด (ผู้ดำรงชีวิต) ที่มีขนาดใหญ่มหาศาล

มุมมองของ 7-11 ในญี่ปุ่น คือ การคิดในฐานะผู้ดำรงชีวิตแล้วค้นหาความต้องการเพื่อนำมาสร้างบริการที่ตอบสนอง รวมถึงเน้นส่วนประกอบของการร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์คุณค่าระหว่างผู้ดำรงชีวิตกับผู้ประกอบการเพื่อการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง และการดำเนินการอย่างยั่งยืนด้วย

จะพยายามเก็บประเด็นแต่ละบทแต่ละตอนของหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดผ่านวง share เป็นภาคต่อ ถ้าจะเก็บทั้งเล่มสงสัยต้องเป็น blog หลายตอนมากกว่าจะจบ เพราะหนังสือเล่มนี้มีความหนาถึง 461 หน้า และต้องค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ ย่อย ความรู้ที่ได้ จึงจะเข้าใจและได้แนวทางในการนำไปใช้อย่างแท้จริง

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 March 2015 11:12 Modified: 17 March 2015 11:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อยากอ่านจังครับ จะไปหามาอ่านให้ได้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ