นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 854
ความเห็น: 2

Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา

วันนี้สอนนักศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม ๆ แล้วประมาณ 5 ชั่วโมงได้  เหนื่อยเอาเรื่องทีเดียว   แต่ก็รู้สึกดีอย่างหนึ่งที่สามารถสอดแทรก

เรื่องทัศนคติที่ดีต่อการทำงานให้กับนักศึกษาปี 3 ที่อีกไม่นานก็จะจบออกไปทำงาน  โดยสอดแทรกผ่านเรื่อง Job Enrichment หรือการเพิ่ม

คุณค่าของงานที่ผู้บริหารควรสร้างคุณค่าของงานที่จะมอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร   

และขณะเดียวกันคนทำงานเองก็ควรจะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาว่างานในตำแหน่งในองค์กรที่ตนทำอยู่นั้นน่าจะทำงานต่อหรือไม่  

มากกว่าที่จะคิดเพียงว่างานนั้นน่าทำเพราะได้เงินเดือนมาก งานนี้ไม่น่าทำเพราะได้เงินเดือนน้อย เปลี่ยน ย้ายองค์กรบ่อยเป็นกบกระโดดบนใบบัวเลย  

ทั้งนี้เพราะการสร้างคุณค่าของงานนี้เป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ การสร้างทักษะความเป็นผู้นำในการอำนวยการงานต่าง ๆ ขึ้นในตัวพนักงาน

ตลอดจนโอกาสแห่งการประสบความสำเร็จในการทำงาน 

เขียนแล้วก็เขียนต่อให้จบดีกว่าว่า Job Enrichment มีองค์ประกอบอะไรบ้าง   การเพิ่มคุณค่าของงานคือการทำให้งานมีลักษณะเฉพาะ 5 มิติ คือ

  1. มีความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน (Skill Variety)
  2. เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity)
  3. ความสำคัญของงาน (Task Significance)
  4. ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy)
  5. การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Feedback)

สอนทั้งในแง่ของการบริหารที่จะนำเรื่องนี้ไปพัฒนาความสามารถของบุคลากร  และสอนทั้งในแง่ของบุคลากรที่จะใช้แนวคิดนี้ไปประเมินว่างานนั้นมี 

คุณค่าที่จะสร้างตนเองหรือไม่  ได้มีโอกาสปลูกฝังแนวคิดแก่เด็กรุ่นใหม่ให้เห็นประโยชน์เรื่องการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองจากงานที่ทำมากกว่าจะมอง

แต่ประโยชน์ในเรื่องของเงินที่ได้รับอย่างเดียว   ก็ไม่รู้นะว่าจะต้านกับค่านิยมของสังคมได้สำเร็จหรือไม่  แต่ก็ต้องช่วยกันสร้างต่อไปจนกว่าจะหมดแรง 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2558 16:25 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2558 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 tiny apple, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คงต้องช่วยส่งเสริมแนวคิดนี้ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรด้วย เพราะหลายท่านคง"ไม่รู้"

555 เรามาไกลกว่าที่เราคิด

ชีวิตที่เหลือขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด ครับอาจารย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ