นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1101
ความเห็น: 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาได้ไปมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน”ที่กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน  เลยอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวง share.psu.ac.th หลายเรื่อง

            เรื่องแรก เวทีนี้เป็นเวที Show & Share ที่แต่ละหน่วยงานใน มอ. นำผลงานเชิงพัฒนาของตนเองมา Show ให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้  และ Share คือนำมาแบ่งปันความคิด แบ่งปันวิธีการพัฒนางานแก่ผู้อื่นและหน่วยงานอื่น  เนื่องจากโครงการพัฒนางานหลาย ๆ เรื่องนั้นสามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานแม้ว่าจะเป็นผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลก็ตาม  แต่ก็ไม่ได้หมายความโครงการเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานอื่น  ตรงกันข้าม หลายโครงการสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกหน่วยงาน หรือทั้งมหาวิทยาลัย

                เรื่องที่สอง จาก Show & Share ในสิ่งที่ดี มีประโยชน์  ดังนั้น หลาย ๆ หน่วยงานใน มอ. จึงน่าจะมาเข้าร่วมรับฟังในเวทีนี้ ถึงแม้ว่าหน่วยงานของตนจะไม่มีผลงานมา Show & Share  แต่สามารถมา Shop เอาไปใช้ได้  เช่น นำเอาแนวคิด วิธีการของโครงการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในคณะ หน่วยงานของตน หรือมาขอความอนุเคราะห์ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเอา program ดี ๆ ไปใช้กับหน่วยงานตนเอง   โดยไม่ต้องเสียเวลาเพื่อพัฒนางานใหม่  โดยเฉพาะถ้าหน่วยงานนั้น ๆ ไม่มี programmer  หรือเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ หรือหน่วยงานใหม่ที่มีบุคลากรจำกัด   เวทีนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่ทุกหน่วยงานน่าจะเข้ามาร่วมรับฟัง  เพื่อใช้ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ ไปพัฒนางานในหน่วยงานของตน  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หลายหน่วยงานคิดว่าไม่ได้ส่งผลงาน ก็ไม่ต้องมาเพราะไม่รู้จะมาเชียร์ใคร หรือบางหน่วยก็มาเชียร์เสร็จก็กลับแล้วค่อยมาใหม่ตอนเย็นเพื่อลุ้นผลการประกวด   ปีหน้าอยากจะให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงานเปลี่ยนความคิดใหม่ ทำใหม่

                เรื่องที่สาม เป็นเรื่องของการจัดการเวทีนี้  คิดว่าผู้จัดเวทีนี้ก็ควรต้องทำเป็นโครงการพัฒนางานของตัวเอง  คือ พัฒนาการจัดเวทีนี้ให้เป็นไปตามแนวทาง Kaizen อย่างแท้จริง    ต่อไปเวทีนี้อาจจะพัฒนาไปเป็น PSU Kaizen Award  ก็ได้  ผู้เขียน share หวังว่าปีหน้า หรือปีต่อ ๆ ไปหน่วยงานที่จัดเวทีนี้จะส่งโครงการพัฒนางานของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” เข้านำเสนอด้วย   เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่การจัดโครงการนี้ก็ควรได้รับการพัฒนาเช่นกัน

                เรื่องที่สี่ การจัดโครงการ/กิจกรรมดี ๆ ในมอ. มีอยู่บ่อย ๆ ครั้งดังเช่นโครงการนี้  แต่หลาย ๆ คนก็ไม่ทราบ ทำให้พลาดโครงการ/กิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ไป  จึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมทั้งหลายน่าจะวิเคราะห์ ทบทวนเรื่องการประชาสัมพันธ์ว่ายังมีปัญหาหรือจุดอ่อนอะไรบ้าง และจะมีแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง  และคิดหาวิธีที่จะทำให้บุคลากรใน มอ.สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดี ๆ เพื่อนำใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่รับผิดชอบและพัฒนาองค์กรต่อไป

                หน่วยงานใดที่ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในเวทีนี้  หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้นำไปบอกเล่าเก้าสิบแก่บุคลากรหรือผู้บริหารในองค์กรของตนว่าหน่วยงานอื่น ๆ มีการพัฒนางานอะไรบ้าง  ผู้เขียน share เสนอว่าผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานน่าจะขอข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่มาดูว่ามีโครงการพัฒนางานอะไรบ้าง  และมีโครงการใดที่น่าจะนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้ เรียกว่า Shop ย้อนหลังก็ได้ยังไม่สายเกินไป  จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดใหม่กับเรื่องที่มีคนอื่นคิดแล้ว ทดลองแล้ว ทำจนประสบความสำเร็จแล้ว  บางเรื่องเป็นเรื่องส่วนรวมระดับมหาวิทยาลัย  ดังนั้น หน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรงก็น่าจะศึกษาดูและนำไปปรับใช้  อย่าให้สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการทำงานที่ดี ๆ อยู่แค่คณะหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและในห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีที่เป็นสถานที่จัดงานเท่านั้นนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2557 13:35 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2557 13:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 anni, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ บ้านเรามีอะไรดีๆซ่อนอยู่หลายที่มาก หากมีการหาทางให้มีคนประสานงาน มองให้ออกว่างานไหนสมควรเผยแพร่ไปที่ไหน เพราะมีหลายๆงานจริงๆที่เราพบเจอบางที่ในม.อ.เราเองที่น่าจะได้เอามาแบ่งปันให้คณะอื่นๆที่ทำงานแบบเดียวกัน เราจะประหยัดเวลา แรงงานและทรัพยากรได้อีกมาก แถมยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่ผู้ที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ได้มีโอกาสพึ่งพาอาศัย เผลอๆจะได้งานใหม่ๆข้ามหน่วยงาน และงานก็จะเดินสะดวกขึ้นด้วยนะคะ

ที่เคยนึกได้ก็งานจัดเลี้ยงประชุม เตรียมเบรคนี่แหละค่ะ มีทุกคณะเลย บางที่บริหารจัดการได้ดีมากๆน่าเอามาแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่ยังทำไม่บ่อยและไม่คล่องนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ