นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2149
ความเห็น: 1

ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award

ช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม ได้มีโอกาสไปให้กำลังใจน้อง ๆ จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นำเสนผลงานในรอบชิงชนะเลิศในงาน Thailand Kaizen Award  ผลงานได้รับรางวัล Golden Award ดังที่ได้รับทราบและเป็นที่น่าภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีกันถ้วนหน้าแล้ว  แต่จากประสบการณ์ที่ไปนั่งฟังการนำเสนออยู่วันครึ่ง  ทำให้ได้รับการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องนำเสนอแก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานในลักษณะ Show & Share  จึงคิดว่าน่าจะได้มีการบันทึกถ่ายทอดไว้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะไปนำเสนอในอนาคต

                ประเด็นการนำเสนอ

1. ปัญหาที่เราจะทำ Kaizen คืออะไร

        2. แนวคิดหรือหลักการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคืออะไร ได้มาจากไหน เช่น บางคนได้มาจากการเห็นเครื่องเล่นกระดานลื่นของเด็ก ๆ หรือเห็นที่เติมลมยางรถยนต์แบบใช้เท้าเหยียบ เป็นต้น

        3. ทำการ Breakdown ปัญหา เพื่อให้เห็นรายละเอียดของปัญหา เพื่อกำหนดจุดที่จะแก้ไขให้ชัดเจน

        4. กำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไข กำหนดค่าเป้าหมายแห่งความสำเร็จไว้ล่วงหน้า

        5. ทำ Kaizen รอบแรกโดยแสดงวิธีการแก้ไข  ถ้าเป็นการใช้หลักทางฟิสิกส์ก็แสดงการคำนวณให้ชัดเจน  ถ้าเป็นทางด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ก็แสดงให้เห็นการเชื่อมต่อวงจรต่าง ๆ ถ้าเป็นเรื่องของการเขียน program computer ก็แสดง program คร่าว ๆ  เป็นการแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของเราไม่ใช่ลองผิดลองถูกไปมั่ว ๆ 

        6. คำนวณต้นทุนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

7. นำเสนอผลลัพธ์ของการทำ Kaizen รอบแรก (การแก้ไขปัญหา) ที่เป็นรูปธรรม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  พร้อมสรุปให้เห็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การทำ Kaizen รอบที่สอง

        8. ทำ Kaizen รอบที่สอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงปรากฏอยู่จากการทำ Kaizen รอบแรกโดยอธิบายถึงวิธีการแก้ไขเช่นเดียวกับข้อ 5 และคำนวณต้นทุนดังข้อ 6 (ถ้ามี)

        9. นำเสนอผลลัพธ์ของการทำ Kaizen รอบที่สองพร้อมทั้งปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นดังแบบเดียวกับที่นำเสนอผลลัพธ์ของ Kaizen รอบแรกดังข้อ 7

        10. ดำเนินการทำ Kaizen รอบที่สาม สี่ ห้า ...พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ไปจนกว่าจะไม่เกิดปัญหาใด ๆ แล้ว

11. สรุปผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของการทำ Kaizen ทุกรอบ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ทำได้กับเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ตั้งไว้ และถ้าผลลัพธ์ใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ให้นำเสนอเป็นตัวเงินให้ชัดเจนว่าลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานได้เท่าไร ถ้าเป็นการลดเวลาสามารถลดเวลาการทำงานลงไปได้เท่าไรและถ้าคำนวณเวลามาเป็นค่าจ้างพนักงานแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไปเท่าไร  ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตการทำงานหรือสุขภาพของคนทำงาน ก็นำเสนอให้ชัดเจนว่าผลลัพธ์ด้านนี้เป็นอย่างไร   เน้นย้ำในเชิงเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทำ Kaizen ทั้งหมดว่าคุ้มค่าเพียงใด

12. แสดงให้เห็นถึงการจัดทำมาตรฐานการปรับปรุงการทำงาน และมาตรฐานการนำไปใช้ หรือ work instruction นั่นเอง

13. แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดที่จะทำ kaizen เรื่องอะไรต่อไปในอนาคต

การนำเสนอทั้งปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไขปัญหา ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ให้ชัดเจนมากที่สุดในเวลาอันจำกัดเป็นเรื่องที่ยาก  แต่นั่นคือความท้าทาย  และที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นในการนำเสนอ คือ ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องงานของเราได้เข้าใจงานของเราทั้งหมดจึงจะนับว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2557 17:16 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2557 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อยากให้คนที่จะสมัครส่งผลงาน Thailand Kaizen Award ปีต่อๆ ไปได้มาอ่าน เพราะ อ.LUX เขียนไว้ครบถ้วนสมบูรณมากทีเดียวครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ